Informace o aktualizaci

Hlavní funkce aktualizace aplikace (PS4 Remote Play (Dálkový přístup)) verze 2.8:

 • Byla vylepšena stabilita během používání některých funkcí.

Příprava

K používání aplikace (PS4 Remote Play (Dálkový přístup)) potřebujete následující položky.

 • Počítač*
 • Systém PS4™*
 • Bezdrátový ovladač DUALSHOCK™4
 • Kabel USB nebo bezdrátový USB adaptér DUALSHOCK™4
  Při použití bezdrátového adaptéru budete moci ovladač používat bezdrátově.
 • Účet pro síť PlayStation™Network
 • Vysokorychlostní připojení k internetu
  Za účelem dosažení co nejlepšího výkonu doporučujeme vysokorychlostní připojení s rychlostí nahrávání a stahování alespoň 15 Mb/s.

K hlasovému chatu potřebujete mikrofon. Pokud chcete, můžete použít mikrofon integrovaný ve vašem počítači.

První nastavení

Instalace aplikace

 1. 1.Instalační soubor aplikace (PS4 Remote Play (Dálkový přístup)) stáhnete po kliknutí na jeden z odkazů níže.
  Uložte soubor na plochu nebo do jiného umístění.
 2. 2.Spusťte instalační soubor.
  Zobrazí se dialogové okno instalace. Aplikaci nainstalujte podle pokynů na obrazovce.
  Během instalace se může zobrazit požadavek na stažení dodatečného softwaru, který je potřebný k používání aplikace (PS4 Remote Play (Dálkový přístup)). Software stáhnete podle pokynů na obrazovce.

Nastavení systému PS4™

Před používáním aplikace je nutné v systému PS4™ provést následující akce.

 • Povolit funkci Remote Play (Dálkový přístup). Vyberte položku (Nastavení) > [Nastavení připojení Remote Play (Dálkový přístup)] a poté zaškrtněte políčko u položky [Dovolit funkci Remote Play (Dálkový přístup)].
 • Aktivujte systém jako svůj primární systém PS4™. Vyberte položku (Nastavení) > [Správa účtu] > [Aktivovat jako váš primární systém PS4] > [Aktivovat].
 • Chcete-li funkci Remote Play (Dálkový přístup) spustit, když je systém PS4™ v režimu odpočinku, vyberte položku (Nastavení) > [Nastavení úspory energie] > [Nastavit funkce dostupné v režimu odpočinku]. Potom zaškrtněte políčka u položek [Zůstaňte připojeni k internetu] a [Dovolit zapnutí systému PS4 ze sítě].

Používání funkce Remote Play (Dálkový přístup)

 1. 1.Zapněte systém PS4™ a uveďte jej do režimu odpočinku.
 2. 2.Připojte ovladač k počítači pomocí kabelu USB nebo jej spárujte pomocí bezdrátového USB adaptéru DUALSHOCK™4.
 3. 3.Spusťte aplikaci (PS4 Remote Play (Dálkový přístup)) ve svém počítači a klikněte na položku [Spustit].
 4. 4.Přihlaste se pomocí účtu pro síť PlayStation™Network.
 • Pokud jste neaktivovali systém PS4™ jako svůj primární systém nebo aplikace systém PS4™ nemůže najít, bude potřeba spárovat systém PS4™ a počítač ručně. Připojte počítač a systém PS4™ přes stejnou síť a poté postupujte podle pokynů na obrazovce.
 • Některé hry funkci Remote Play (Dálkový přístup) nepodporují.
 • Podrobnosti o zvukovém vstupu a výstupu během používání funkce Remote Play (Dálkový přístup) najdete na webových stránkách zákaznické podpory pro svou zemi či region.

Pokud funkce Remote Play (Dálkový přístup) není dostupná

Pokud funkce Remote Play (Dálkový přístup) není dostupná nebo máte problémy se stabilitou, přečtěte si následující informace.

 • Obecně je vyžadováno vysokorychlostní připojení k internetu s rychlostí nahrávání a stahování nejméně 5 Mb/s.
  Chcete-li zobrazit odhadovanou rychlost připojení pro systém PS4™, vyberte možnost (Nastavení) > [Síť] > [Test připojení k internetu].
 • Pro systém PS4™ i počítač doporučujeme kabelové připojení k internetu.
 • Pokud používáte bezdrátové připojení Wi-Fi, přesuňte systém PS4™ blíže k přístupovému bodu či směrovači a zajistěte, aby se mezi nimi nenacházely překážky.
 • Ostatní zařízení ve vaší síti mohou používat velkou šířku přenosového pásma. Před používáním funkce Remote Play (Dálkový přístup) počkejte, až budou nečinná.
 • Windows – Vyberte položku [Nastavení] > [Kvalita obrazu pro Remote Play (Dálkový přístup)] na úvodní obrazovce aplikace (PS4 Remote Play (Dálkový přístup)). Nakonfigurujte tato nastavení:
  • U položky [Rozlišení] vyberte [Standardní (540p)] nebo [Nízké (360p)].
  • U položky [Snímková frekvence] vyberte [Standardní].
 • Mac – spusťte aplikaci (PS4 Remote Play (Dálkový přístup)). Potom vyberte položku [PS4 Remote Play (Dálkový přístup)] > [Předvolby] > [Kvalita obrazu pro Remote Play (Dálkový přístup)] z nabídky. Nakonfigurujte tato nastavení:
  • U položky [Rozlišení] vyberte [Standardní (540p)] nebo [Nízké (360p)].
  • U položky [Snímková frekvence] vyberte [Standardní].

Rychlost připojení se liší v závislosti na vašem síťovém prostředí. Potřebujete-li podrobnější informace, obraťte se na poskytovatele internetových služeb.

Systémové požadavky

Systém PS4™

Softwarová verze systému 6.50 nebo novější

Systém PS4™ vždy aktualizujte na nejnovější verzi systémového softwaru.

Windows

 • Počítač s jedním z následujících operačních systémů.
  • Windows 8.1 (32bitový nebo 64bitový)
  • Windows 10 (32bitový nebo 64bitový)
 • Procesor Intel® Core™ i5-560M 2,67 GHz nebo rychlejší
 • Procesor Intel Core i5-2450M 2,50 GHz nebo rychlejší
  Při nastavení položky [Kvalita obrazu pro Remote Play (Dálkový přístup)] > [Rozlišení] v systému PS4™ (řada CUH-7000) na [Nejlepší (1080p)] a položky [Snímková frekvence] na [Vysoká].
 • 100 MB nebo více dostupného úložiště
 • 2 GB nebo více paměti RAM
 • Rozlišení 1024 × 768 nebo vyšší
 • Zvuková karta
 • Port USB

Mac

 • Počítač s jakýmkoli následujícím operačním systémem.
  • macOS High Sierra
  • macOS Mojave
 • Procesor Intel Core i5-520M 2,40 GHz nebo rychlejší
 • 40 MB nebo více dostupného úložiště
 • 2 GB nebo více paměti RAM
 • Port USB

Odinstalace aplikace

Složka a názvy příkazů se mohou lišit podle verze operačního systému.

Windows

V nastavení Windows klikněte na [Aplikace] anebo v Ovládacích panelech na [Programy] > [Programy a funkce] a poté odinstalujte aplikaci [PS4 Remote Play (Dálkový přístup)].

Mac

Přetáhněte aplikaci [PS4 Remote Play (Dálkový přístup)] ze složky Aplikace do Koše. Potom zvolte položku Finder > [Vysypat koš].

Informace o podpoře

Další informace o aplikaci (PS4 Remote Play (Dálkový přístup)) najdete na webových stránkách zákaznické podpory pro svou zemi či region.

 • Značka rodiny PlayStation“, „PlayStation“ a „DUALSHOCK“ jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Sony Interactive Entertainment Inc.
 • „SONY“ je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti Sony Corporation.
 • Mac and macOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
 • Intel and Intel Core are trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the U.S. and/or other countries.
 • Ostatní systémy a názvy produktů jsou obecně ochranné známky nebo registrované ochranné známky svých majitelů.