Ovládání konzole PS4 z mobilního zařízení

Nainstalujte aplikaci PS Remote Play do mobilního zařízení, jako je chytrý telefon nebo tablet se systémem Android™, digitální mobilní zařízení iPhone nebo digitální mobilní zařízení iPad, a poté se připojte ke konzoli PS4.

Příprava
Instalace aplikace
Nastavení konzole PS4
Příprava mobilního zařízení
Spuštění aplikace Remote Play
Ovládání aplikace Remote Play
Používání jiných aplikací během používání aplikace Remote Play
Ukončení aplikace Remote Play

Příprava

K používání aplikace Remote Play budete potřebovat následující:

 • Chytrý telefon nebo tablet se systémem Android™, iPhone nebo iPad
  Podrobnosti o systémových požadavcích najdete v obchodě Google Play™ nebo App Store.
 • Konzole PS4
  Konzoli PS4 vždy aktualizujte na nejnovější verzi systémového softwaru.
 • Účet pro síť PlayStation™Network
  Přihlaste se ke stejnému účtu, který používáte na konzoli PS4. Pokud účet nemáte, musíte si jej nejprve vytvořit.
 • Vysokorychlostní připojení k internetu
  Standardně doporučujeme vysokorychlostní připojení s rychlostí nahrávání a stahování nejméně 5 Mb/s. K dosažení maximálního výkonu doporučujeme vysokorychlostní připojení s rychlostí nahrávání a stahování nejméně 15 Mb/s.
  Abyste mohli používat aplikaci Remote Play s využitím mobilních dat, budete muset změnit nastavení svého mobilního zařízení. Podrobnosti najdete v části „Příprava mobilního zařízení“.
 • Aplikace Remote Play používá mnohem více dat než většina služeb pro streamování videa. Pokud používáte aplikaci Remote Play s využitím mobilních dat, dávejte pozor, abyste nepřekročili datový limit nebo abyste neměli příliš vysoký účet za mobilní telefon.
 • Bezdrátový ovladač DUALSHOCK®4, bezdrátový ovladač DualSense Edge™ nebo bezdrátový ovladač DualSense™ můžete připojit k mobilnímu zařízení. Podrobnější informace o kompatibilních zařízeních a postupu připojení bezdrátového ovladače najdete v části „Použití bezdrátového ovladače“.
 • Jestliže chcete používat hlasový chat, budete potřebovat mikrofon, například vestavěný mikrofon mobilního zařízení.

Instalace aplikace

Stáhněte aplikaci PS Remote Play z obchodu Google Play™ nebo App Store a nainstalujte ji do mobilního zařízení. K připojení ke konzoli PS5 a konzoli PS4 můžete použít stejnou aplikaci. Pro přístup k obchodu Google Play™ nebo App Store můžete také použít následující 2D kódy. Tento postup je nutné provést pouze při prvním použití aplikace.

Nastavení konzole PS4

Nastavte konzoli PS4 následujícím způsobem. Toto je nutné provést pouze při prvním použití aplikace Remote Play:

 • Z obrazovky funkcí přejděte do Nastavení > Nastavení připojení funkce Remote Play a zapněte položku Povolit funkci Remote Play.
 • Z obrazovky funkcí přejděte do Nastavení > Správa účtu > Aktivovat jako váš primární systém PS4 a vyberte možnost Aktivovat. Toto nastavení lze u každého účtu povolit pouze na jedné konzoli PS4. Podrobnější informace o tom, jak aktivovat konzoli PS4 jako primární konzoli, najdete v Uživatelské příručce konzole PS4.
 • Jestliže chcete spustit aplikaci Remote Play, když je vaše konzole PS4 v režimu odpočinku, vyberte položku Nastavení > Nastavení úspory energie > Nastavit funkce dostupné v režimu odpočinku. Poté zaškrtněte políčka u položek Zůstaňte připojeni k internetu a Povolit zapnutí systému PS4 ze sítě.

Příprava mobilního zařízení

Abyste mohli používat aplikaci Remote Play s využitím mobilních dat, budete muset změnit nastavení svého mobilního zařízení. V závislosti na operátorovi a podmínkách sítě se může stát, že nebudete moci používat aplikaci Remote Play s využitím mobilních dat.
Pokud je vaše zařízení připojeno k síti Wi-Fi®, budete po spuštění aplikace Remote Play nadále používat Wi-Fi.

1.
Spusťte v mobilním zařízení aplikaci PS Remote Play a poté vyberte položku Přihlaste se do služby PSN.
2.
Přihlaste se pomocí stejného účtu, který používáte na konzoli PS4.
3.
V pravém horním rohu obrazovky vyberte možnost Nastavení a potom vyberte možnost Mobilní data > Využívat mobilní data.
4.
Vyberte možnost OK.
 • Doporučujeme vám zapnout možnost Upozorňovat na využití mobilních dat. Budete upozorněni na každé spuštění aplikace Remote Play s využitím mobilních dat.
 • Můžete si vybrat kvalitu obrazu aplikace Remote Play při používání mobilních dat. Toto nastavení můžete upravit výběrem možnosti Kvalita videa pro streamování. Přenos dat se může lišit v závislosti na zvolené kvalitě videa.

Spuštění aplikace Remote Play

Následující postup provedete při každém připojení ke konzoli PS4 z mobilního zařízení.

1.
Zapněte konzoli PS4 nebo ji přepněte do režimu odpočinku.
2.
Spusťte v mobilním zařízení aplikaci PS Remote Play a poté vyberte položku Přihlaste se do služby PSN.
3.
Přihlaste se pomocí stejného účtu, který používáte na konzoli PS4.
4.
Vyberte položku PS4.
Aplikace vyhledá konzoli PS4, kterou jste nastavili v části Nastavení konzole PS4, a poté se připojí. Po připojení se na vašem mobilním zařízení otevře obrazovka konzole PS4 a můžete začít používat aplikaci Remote Play.
Počínaje druhým připojením budete moci vybrat konzoli, ke které jste se připojili dříve.
 • Než se pokusíte dálkově připojit z místa mimo domov, zkontrolujte, zda se vaše zařízení správně připojuje, když jste poblíž konzole PS4.
 • Jestliže aplikace nemůže najít zařízení, které chcete připojit, nebo pokud se nemůžete připojit nebo máte nestabilní připojení, projděte si část „Když aplikace Remote Play není k dispozici“.

Ovládání aplikace Remote Play

Po spuštění aplikace Remote Play se na obrazovce zobrazí tlačítka ovladače. Pokud dvakrát klepnete na dotykový panel nebo na páčku na obrazovce, budou fungovat jako tlačítko dotykového panelu nebo tlačítko L3 a tlačítko R3.

Pokud používáte chytrý telefon nebo tablet s operačním systémem Android™, vzhled tlačítek a ikon se může lišit.

Jestliže v pravém dolním rohu obrazovky vyberete položku Možnosti nebo Zavřít můžete zobrazit nebo skrýt ovládací panel.

Na ovládacím panelu můžete provádět následující akce.

 • Nastavení
  Změňte nastavení, jako je orientace obrazovky nebo způsob zobrazení tlačítek ovladače. Na ovládacím panelu také ukončíte aplikaci Remote Play.
 • Tlačítko SHARE
  Funguje stejně jako tlačítko SHARE na ovladači.
 • Tlačítko PS
  Zobrazí domovskou obrazovku konzole PS4.
 • Stav mikrofonu
  Výběrem položky Mikrofon aktivní / Mikrofon ztlumený zapnete nebo vypnete mikrofon.
 • Tlačítko OPTIONS
  Funguje stejně jako tlačítko OPTIONS na ovladači.
 • Zavřít
  Zavře ovládací panel.

Používání jiných aplikací během používání aplikace Remote Play

V závislosti na mobilním zařízení se mohou nastavení a funkce lišit.

Aplikace Remote Play bude nadále využívat stejné množství dat i během používání jiných aplikací. Pokud používáte aplikaci Remote Play s využitím mobilních dat, dávejte pozor, abyste nepřekročili datový limit nebo abyste neměli příliš vysoký účet za mobilní telefon.

Používání jiných aplikací v chytrých telefonech nebo tabletech se systémem Android™

Během používání jiných aplikací můžete aplikaci Remote Play zobrazit jako sekundární okno.

1.
Zatímco používáte aplikaci Remote Play, klepněte na obrazovku mobilního zařízení.
2.
V pravém dolním rohu obrazovky vyberte položku Možnosti a potom vyberte možnost Obraz v obraze .

Chcete-li funkci obraz v obraze přestat používat, vyberte v levém horním rohu sekundárního okna možnost Nastavení a funkci zakažte na hlavní obrazovce. Pokud ji zakážete, položka Obraz v obraze se na ovládacím panelu již nebude zobrazovat. Chcete-li funkci opět používat, povolte ji v nastaveních chytrého telefonu nebo tabletu se systémem Android™.

Používání jiných aplikací v zařízeních iPhone nebo iPad

Když je na pozadí spuštěna aplikace Remote Play, můžete dočasně používat jiné aplikace.
Pokud nakonfigurujete následující nastavení, budete moci spouštět jiné aplikace vždy, když budete používat aplikaci Remote Play, přičemž aplikace Remote Play zůstane spuštěná na pozadí.

1.
V mobilním zařízení spusťte aplikaci PS Remote Play .
Pokud budete vyzváni, přihlaste se pomocí stejného účtu, který používáte na konzoli PS4.
2.
V pravém horním rohu obrazovky vyberte možnost Nastavení a potom vyberte možnost Streamování na pozadí.
3.
Vyberte možnost OK.
 • Pokud toto nastavení nakonfigurujete, již je nebudete muset konfigurovat při každém použití aplikace Remote Play.
 • Aplikace Remote Play může běžet na pozadí až 5 minut. Po uplynutí 5 minut se automaticky ukončí.
 • Zvuk aplikace Remote Play uslyšíte i během používání jiných aplikací.

Ukončení aplikace Remote Play

1.
Klepněte na obrazovku, když je aplikace Remote Play spuštěná.
Zobrazí se tlačítka ovladače.
2.
V pravém dolním rohu obrazovky vyberte položku Možnosti .
Zobrazí se ovládací panel aplikace Remote Play.
3.
Vyberte položku Nastavení a poté Odpojit .
Chcete-li ukončit aplikaci Remote Play, když je konzole PS4 v režimu odpočinku, zaškrtněte políčko Uvést připojenou konzoli do režimu odpočinku.
4.
Vyberte možnost OK.
Aplikace Remote Play se ukončí a obrazovka se vrátí do původního stavu před připojením vašeho mobilního zařízení ke konzoli PS4.