Ovládání konzole PS5 pomocí televizoru Android TV

Nainstalujte do svého televizoru Android TV™ aplikaci PS Remote Play a poté se připojte ke konzoli PS5.

Příprava
Instalace aplikace
Nastavení konzole PS5
Spárování ovladače s televizorem Android TV
Spuštění aplikace Remote Play
Ovládání aplikace Remote Play
Ukončení aplikace Remote Play

Příprava

K používání aplikace Remote Play budete potřebovat následující:

 • Televizor nebo zařízení se systémem Android TV™ OS 12 nebo novějším
  Můžete také používat zařízení Chromecast se systémem Google TV™. Podrobnosti naleznete na webu Google Play™.
 • Konzole PS5
  Konzoli PS5 vždy aktualizujte na nejnovější verzi systémového softwaru.
 • Účet pro síť PlayStation™Network
  Přihlaste se ke stejnému účtu, který používáte na konzoli PS5. Pokud účet nemáte, musíte si jej nejprve vytvořit.
 • Mobilní zařízení
  Přihlaste se naskenováním QR kódu na chytrém telefonu nebo tabletu.
 • Vysokorychlostní připojení k internetu
  Standardně doporučujeme vysokorychlostní připojení s rychlostí nahrávání a stahování nejméně 5 Mb/s. K dosažení maximálního výkonu doporučujeme vysokorychlostní připojení s rychlostí nahrávání a stahování nejméně 15 Mb/s.
 • Bezdrátový ovladač DualSense™

Můžete také použít bezdrátový ovladač DUALSHOCK®4.

Instalace aplikace

Stáhněte aplikaci PS Remote Play a nainstalujte ji do televizoru Android TV. Vyhledejte aplikaci PS Remote Play v televizoru Android TV a stáhněte ji.
Tento postup je nutné provést pouze při prvním použití aplikace. K připojení ke konzoli PS5 a konzoli PS4 můžete použít stejnou aplikaci.

Nastavení konzole PS5

Nastavte konzoli PS5 následujícím způsobem. Toto je nutné provést pouze při prvním použití aplikace Remote Play:

 • Na domovské obrazovce vyberte položku Nastavení > Systém > Aplikace Remote Play a zapněte položku Povolit aplikaci Remote Play.
 • Jestliže chcete spustit aplikaci Remote Play, když je vaše konzole PS5 v režimu odpočinku, vyberte položku Nastavení > Systém > Úspora energie > Funkce dostupné v režimu odpočinku. Poté zapněte položky Zůstaňte připojeni k internetu a Povolit zapnutí systému PS5 ze sítě.

Spárování ovladače s televizorem Android TV

Při prvním použití ovladače s televizorem Android TV je nutné je spárovat.

1.
Ujistěte se, že kontrolka hráče na ovladači nesvítí.
Pokud kontrolka hráče svítí, stiskněte a podržte tlačítko PS, dokud nezhasne.
2.
Stiskněte a podržte tlačítko (vytvořit) a současně stiskněte a podržte tlačítko PS, dokud světelná lišta nezabliká.
3.
V nastavení televizoru Android TV vyberte ovladač, který chcete spárovat.
Po dokončení párování blikne světelná lišta ovladače a poté se rozsvítí kontrolka hráče.
 • Ovladač lze vždy spárovat jen s jedním zařízením. Pokud zařízení změníte, je nutné provést párování ovladače s novým zařízením.
 • Chcete-li připojit bezdrátový ovladač DUALSHOCK®4, v kroku 2 při stisknutí a podržení tlačítka SHARE stiskněte a podržte tlačítko PS.
 • Během používání aplikace Remote Play se v horní části obrazovky může zobrazit zpráva Aplikace Remote Play je připojena.. Tato zpráva se zobrazí, když se k vaší konzoli PS5 přihlásí jiný uživatel, zatímco používáte aplikaci Remote Play. Když se tento uživatel z vaší konzole PS5 odhlásí, zpráva zmizí.
  Zobrazení této zprávy během hraní hry můžete zabránit. Na domovské obrazovce konzole PS5, k níž jste připojeni, vyberte volbu Nastavení > Systém > Aplikace Remote Play a zapněte Skrýt stav připojení aplikace Remote Play.

Spuštění aplikace Remote Play

Následující postup proveďte při každém připojení ke konzoli PS5 z televizoru Android TV.

1.
Zapněte konzoli PS5 nebo ji přepněte do režimu odpočinku.
2.
Spusťte v televizoru Android TV aplikaci PS Remote Play a poté vyberte položku Přihlaste se do služby PSN.
3.
Přihlaste se pomocí stejného účtu, který používáte na konzoli PS5.
Mobilním zařízením naskenujte QR kód zobrazený na televizoru Android TV a poté se přihlaste.
4.
Vyberte položku PS5.
Aplikace vyhledá konzoli PS5, ke které jste se přihlásili pomocí svého účtu, a poté se k této konzoli automaticky připojí. Po připojení se na vašem televizoru Android TV otevře obrazovka konzole PS5 a můžete začít používat aplikaci Remote Play. Pokud je nalezeno více konzolí PS5, vyberte konzoli, kterou chcete použít.
Počínaje druhým připojením budete moci vybrat konzoli, ke které jste se připojili dříve.
 • Jestliže od vašeho posledního přihlášení uplynula delší doba, váš televizor Android TV nebude moci konzoli PS5 vyhledat ani se k ní připojit. Před použitím aplikace Remote Play se znovu přihlaste ke konzoli PS5.
 • Jestliže aplikace nemůže najít zařízení, které chcete připojit, nebo pokud se nemůžete připojit nebo máte nestabilní připojení, projděte si část „Když aplikace Remote Play není k dispozici“.

Používání aplikace Remote Play s kvalitou obrazu HDR

Jestliže jsou váš televizor Android TV a konzole PS5 připojeny k monitoru nebo televizoru, které podporují HDR, můžete aplikaci Remote Play použít s kvalitou obrazu HDR.

1.
Na domovské obrazovce konzole PS5 přejděte do Nastavení > Obrazovka a video > Výstup videa a nastavte položku HDR na možnost Vždy zapnuto nebo Zapnuto u podporovaných.
2.
Spusťte v televizoru Android TV aplikaci PS Remote Play a poté se přihlaste.
3.
V pravém horním rohu obrazovky vyberte možnost Nastavení a potom vyberte možnost Kvalita obrazu pro aplikaci Remote Play > HDR > Automaticky.

Ovládání aplikace Remote Play

Pokud během používání aplikace Remote Play stisknete tlačítko PS, zobrazí se ovládací panel. Na ovládacím panelu můžete provádět tyto akce:

 • Řídicí středisko
  Výběrem této položky zobrazíte řídicí středisko konzole PS5.
 • Domů
  Zobrazí se domovská obrazovka konzole PS5.
 • Odpojit
  Aplikace Remote Play se ukončí.
 • Během používání aplikace Remote Play můžete také stisknutím tlačítka Enter na dálkovém ovladači televizoru Android TV zobrazit ovládací panel.
 • Hlasový chat a další funkce, které využívají mikrofon, nejsou při použití aplikace Remote Play s televizorem Android TV podporovány.

Ukončení aplikace Remote Play

1.
Když je aplikace Remote Play spuštěná, stiskněte tlačítko PS na ovladači.
Zobrazí se ovládací panel.
2.
Vyberte možnost Odpojit .
Chcete-li ukončit aplikaci Remote Play, když je konzole PS5 v režimu odpočinku, zaškrtněte políčko Uvést připojenou konzoli do režimu odpočinku.
3.
Vyberte možnost OK.
Aplikace Remote Play se ukončí a obrazovka se vrátí do původního stavu před připojením televizoru Android TV ke konzoli PS5.