Ovládání konzole PS5 pomocí PC se systémem Windows

Nainstalujte do svého PC se systémem Windows aplikaci PS Remote Play a poté se připojte ke konzoli PS5.

Příprava
Instalace aplikace
Nastavení konzole PS5
Spuštění aplikace Remote Play
Ovládání aplikace Remote Play
Ukončení aplikace Remote Play

Příprava

K používání aplikace Remote Play budete potřebovat následující:

 • PC se systémem Windows

  OS Windows 10
  Windows 11
  Procesor Procesory Intel® Core™ 7. generace nebo novější
  Prostor úložiště 100 MB nebo více
  RAM 2 GB nebo více
  Rozlišení obrazovky 1024 × 768 nebo vyšší
  Zvuková karta Vyžaduje se
  Port USB Vyžaduje se
 • Konzole PS5
  Konzoli PS5 vždy aktualizujte na nejnovější verzi systémového softwaru.
 • Účet pro síť PlayStation™Network
  Přihlaste se ke stejnému účtu, který používáte na konzoli PS5. Pokud účet nemáte, musíte si jej nejprve vytvořit.
 • Vysokorychlostní připojení k internetu
  Standardně doporučujeme vysokorychlostní připojení s rychlostí nahrávání a stahování nejméně 5 Mb/s. K dosažení maximálního výkonu doporučujeme vysokorychlostní připojení s rychlostí nahrávání a stahování nejméně 15 Mb/s.
 • Bezdrátový ovladač DualSense™
 • Kabel USB
  Propojte PC se systémem Windows a ovladač kabelem USB.
 • Také můžete používat bezdrátový ovladač DualSense Edge™ nebo DUALSHOCK®4.
 • Jestliže chcete používat hlasový chat, budete potřebovat mikrofon, například vestavěný mikrofon vašeho PC se systémem Windows.

Instalace aplikace

Tento postup je nutné provést pouze při prvním použití aplikace. K připojení ke konzoli PS5 a konzoli PS4 můžete použít stejnou aplikaci.

1.

Stáhněte si aplikaci PS Remote Play a uložte si ji na plochu nebo do jiného umístění.
Přečtěte si licenční smlouvu s koncovým uživatelem aplikace společnosti SIE a zásady ochrany soukromí. Když políčko zaškrtnete, aktivuje se tlačítko pro stahování.

Licenční smlouva s koncovým uživatelem aplikace společnosti SIE
Zásady ochrany soukromí

Stáhnout
2.
Spusťte instalační soubor a aplikaci nainstalujte podle pokynů na obrazovce.
Během instalace se může zobrazit výzva, abyste stáhli další software nezbytný k použití aplikace PS Remote Play . Chcete-li tento software stáhnout, postupujte podle pokynů na obrazovce.

Nastavení konzole PS5

Nastavte konzoli PS5 následujícím způsobem. Toto je nutné provést pouze při prvním použití aplikace Remote Play:

 • Na domovské obrazovce vyberte položku Nastavení > Systém > Aplikace Remote Play a zapněte položku Povolit aplikaci Remote Play.
 • Jestliže chcete spustit aplikaci Remote Play, když je vaše konzole PS5 v režimu odpočinku, vyberte položku Nastavení > Systém > Úspora energie > Funkce dostupné v režimu odpočinku. Poté zapněte položky Zůstaňte připojeni k internetu a Povolit zapnutí systému PS5 ze sítě.

Spuštění aplikace Remote Play

Následující postup proveďte při každém připojení ke konzoli PS5 z PC se systémem Windows.

1.
Zapněte konzoli PS5 nebo ji přepněte do režimu odpočinku.
2.
Propojte ovladač a PC se systémem Windows kabelem USB.
3.
Spusťte v PC se systémem Windows aplikaci PS Remote Play a poté vyberte položku Přihlaste se do služby PSN.
4.
Přihlaste se pomocí stejného účtu, který používáte na konzoli PS5.
Když vyberete možnost Nastavení , můžete nakonfigurovat nastavení kvality obrazu pro aplikaci Remote Play, například rozlišení a snímkovou frekvenci.
5.
Vyberte položku PS5.
Aplikace vyhledá konzoli PS5, ke které jste se přihlásili pomocí svého účtu, a poté se k této konzoli automaticky připojí. Po připojení se na vašem PC se systémem Windows otevře obrazovka konzole PS5 a můžete začít používat aplikaci Remote Play. Pokud je nalezeno více konzolí PS5, vyberte konzoli, kterou chcete použít.
Počínaje druhým připojením můžete vybrat konzoli, ke které jste se připojili dříve.
 • Jestliže od vašeho posledního přihlášení ke konzoli PS5 uplynula delší doba, vaše PC se systémem Windows nebude moci konzoli vyhledat ani se k ní připojit. Než se pokusíte dálkově připojit z místa mimo domov, zkontrolujte, zda se vaše zařízení správně připojuje, když jste poblíž konzole PS5.
 • Jestliže aplikace nemůže najít zařízení, které chcete připojit, nebo pokud se nemůžete připojit nebo máte nestabilní připojení, projděte si část „Když aplikace Remote Play není k dispozici“.
 • Během používání aplikace Remote Play se v horní části obrazovky může zobrazit zpráva Aplikace Remote Play je připojena.. Tato zpráva se zobrazí, když se k vaší konzoli PS5 přihlásí jiný uživatel, zatímco používáte aplikaci Remote Play. Když se tento uživatel z vaší konzole PS5 odhlásí, zpráva zmizí.
  Zobrazení této zprávy během hraní hry můžete zabránit. Na domovské obrazovce konzole PS5, k níž jste připojeni, vyberte volbu Nastavení > Systém > Aplikace Remote Play a zapněte Skrýt stav připojení aplikace Remote Play.

Používání aplikace Remote Play s kvalitou obrazu HDR

Jestliže jsou vaše PC se systémem Windows a konzole PS5 připojeny k monitoru nebo televizoru, které podporují HDR, můžete aplikaci Remote Play použít s kvalitou obrazu HDR.

1.
Na domovské obrazovce konzole PS5 přejděte do Nastavení > Obrazovka a video > Výstup videa a nastavte položku HDR na možnost Vždy zapnuto nebo Zapnuto u podporovaných.
2.
Nainstalujte do PC se systémem Windows rozšíření videa HEVC distribuované společností Microsoft.
3.
Zapněte na monitoru nastavení HDR.
4.
V nastavení PC se systémem Windows vyberte položku Systém > Zobrazení > Nastavení barev HD systému Windows a zapněte možnost Hrajte hry a aplikace v rozlišení HDR....
5.
Spusťte v PC se systémem Windows aplikaci PS Remote Play a poté se přihlaste.
6.
Z Nastavení přejděte do položky Kvalita obrazu pro aplikaci Remote Play a zaškrtněte políčko u položky Povolit HDR.

Ovládání aplikace Remote Play

Kromě použití ovladače můžete konzoli PS5 ovládat také pomocí ovládacího panelu.
Pokud během používání aplikace Remote Play přesunete kurzor myši PC se systémem Windows na obrazovku, kterou používáte pro aplikaci Remote Play, zobrazí se ovládací panel:

 • Tlačítko vytvořit
  Funguje stejně jako tlačítko (vytvořit) na ovladači.
 • Tlačítko PS
  Zobrazí řídicí středisko konzole PS5.
 • Tlačítko možnosti
  Funguje stejně jako tlačítko (možnosti) na ovladači.
 • Hlasitost aplikace
  Umístěním kurzoru nad položku Reproduktor aktivní zobrazte lištu hlasitosti a poté upravte hlasitost aplikace. Chcete-li zvuk aplikace ztlumit nebo zrušit jeho ztlumení, vyberte možnost Reproduktor aktivní / Reproduktor ztlumený .
 • Stav mikrofonu
  Výběrem položky Mikrofon aktivní / Mikrofon ztlumený zapnete nebo vypnete mikrofon.

  Mikrofon zapnutý
  Mikrofon vypnutý
  Mikrofon není připojen
 • Úroveň nabití baterie
  Zkontrolujte úroveň nabití baterie v ovladači.
 • Velikost obrazovky
  Změňte velikost obrazovky ve spuštěné aplikaci Remote Play.

  Zobrazit na celé obrazovce
  Opustit celou obrazovku

Ukončení aplikace Remote Play

1.
Klikněte na tlačítko Tlačítko Zavřít v pravém horním rohu obrazovky, kterou používáte pro aplikaci Remote Play.
Chcete-li ukončit aplikaci Remote Play, když je konzole PS5 v režimu odpočinku, zaškrtněte políčko Uvést připojenou konzoli do režimu odpočinku.
2.
Vyberte možnost OK.
Aplikace Remote Play se ukončí a obrazovka se vrátí do původního stavu před připojením PC se systémem Windows ke konzoli PS5.

Chcete-li aplikaci PS Remote Play odinstalovat, přejděte do nastavení PC se systémem Windows a vyberte možnost Aplikace > Aplikace a funkce a poté aplikaci PS Remote Play odstraňte.