Ovládání konzole PS5 pomocí počítače Mac

Nainstalujte do svého počítače Mac aplikaci PS Remote Play a poté se připojte ke konzoli PS5.

Příprava
Instalace aplikace
Nastavení konzole PS5
Spuštění aplikace Remote Play
Ovládání aplikace Remote Play
Ukončení aplikace Remote Play

Příprava

K používání aplikace Remote Play budete potřebovat následující:

 • Mac

  OS macOS Big Sur
  macOS Monterey
  macOS Ventura
  macOS Sonoma
  Prostor úložiště 40 MB nebo více
  RAM 2 GB nebo více
 • Konzole PS5
  Konzoli PS5 vždy aktualizujte na nejnovější verzi systémového softwaru.
 • Účet pro síť PlayStation™Network
  Přihlaste se ke stejnému účtu, který používáte na konzoli PS5. Pokud účet nemáte, musíte si jej nejprve vytvořit.
 • Vysokorychlostní připojení k internetu
  Standardně doporučujeme vysokorychlostní připojení s rychlostí nahrávání a stahování nejméně 5 Mb/s. K dosažení maximálního výkonu doporučujeme vysokorychlostní připojení s rychlostí nahrávání a stahování nejméně 15 Mb/s.
 • Bezdrátový ovladač DualSense™
  Ovladač můžete propojit s počítačem Mac se systémem macOS Big Sur (11.3) nebo novějším pomocí Bluetooth®.
 • Kabel USB
  Propojte počítač Mac a ovladač kabelem USB.
  Jestliže používáte bezdrátový ovladač DualSense™ nebo bezdrátový ovladač DualSense Edge™ a připojíte jej kabelem USB, budete moci využívat funkci hmatové zpětné vazby.
 • Také můžete používat bezdrátový ovladač DualSense Edge™. Ovladač můžete propojit s počítačem Mac se systémem macOS Ventura (13.3) pomocí Bluetooth®.
 • Můžete také použít bezdrátový ovladač DUALSHOCK®4. Připojte ovladač k počítači se systémem Mac prostřednictvím Bluetooth® nebo kabelem USB.
 • Podrobnosti o párování prostřednictvím Bluetooth® najdete v části „Použití bezdrátového ovladače“.
 • Jestliže chcete používat hlasový chat, budete potřebovat mikrofon, například vestavěný mikrofon počítače Mac.

Instalace aplikace

Tento postup je nutné provést pouze při prvním použití aplikace. K připojení ke konzoli PS5 a konzoli PS4 můžete použít stejnou aplikaci.

1.

Stáhněte si aplikaci PS Remote Play a uložte si ji na plochu nebo do jiného umístění.
Přečtěte si licenční smlouvu s koncovým uživatelem aplikace společnosti SIE a zásady ochrany soukromí. Když políčko zaškrtnete, aktivuje se tlačítko pro stahování.

Licenční smlouva s koncovým uživatelem aplikace společnosti SIE
Zásady ochrany soukromí

Stáhnout
2.
Spusťte instalační soubor a aplikaci nainstalujte podle pokynů na obrazovce.

Nastavení konzole PS5

Nastavte konzoli PS5 následujícím způsobem. Toto je nutné provést pouze při prvním použití aplikace Remote Play:

 • Na domovské obrazovce vyberte položku Nastavení > Systém > Aplikace Remote Play a zapněte položku Povolit aplikaci Remote Play.
 • Jestliže chcete spustit aplikaci Remote Play, když je vaše konzole PS5 v režimu odpočinku, vyberte položku Nastavení > Systém > Úspora energie > Funkce dostupné v režimu odpočinku. Poté zapněte položky Zůstaňte připojeni k internetu a Povolit zapnutí systému PS5 ze sítě.

Spuštění aplikace Remote Play

Následující postup provedete při každém připojení ke konzoli PS5 z počítače Mac.

1.
Zapněte konzoli PS5 nebo ji přepněte do režimu odpočinku.
2.
Propojte ovladač a počítač Mac kabelem USB.
3.
Spusťte v počítači Mac aplikaci PS Remote Play a poté vyberte položku Přihlaste se do služby PSN.
4.
Přihlaste se pomocí stejného účtu, který používáte na konzoli PS5.
Když vyberete možnost Nastavení , můžete nakonfigurovat nastavení kvality obrazu pro aplikaci Remote Play, například rozlišení a snímkovou frekvenci.
5.
Vyberte položku PS5.
Aplikace vyhledá konzoli PS5, ke které jste se přihlásili pomocí svého účtu, a poté se k této konzoli automaticky připojí. Po připojení se na vašem počítači Mac otevře obrazovka konzole PS5 a můžete začít používat aplikaci Remote Play. Pokud je nalezeno více konzolí PS5, vyberte konzoli, kterou chcete použít.
Počínaje druhým připojením budete moci vybrat konzoli, ke které jste se připojili dříve.
 • Jestliže od vašeho posledního přihlášení ke konzoli PS5 uplynula delší doba, váš počítač Mac nebude moci konzoli vyhledat ani se k ní připojit. Než se pokusíte dálkově připojit z místa mimo domov, zkontrolujte, zda se vaše zařízení správně připojuje, když jste poblíž konzole PS5.
 • Jestliže aplikace nemůže najít zařízení, které chcete připojit, nebo pokud se nemůžete připojit nebo máte nestabilní připojení, projděte si část „Když aplikace Remote Play není k dispozici“.
 • Během používání aplikace Remote Play se v horní části obrazovky může zobrazit zpráva Aplikace Remote Play je připojena.. Tato zpráva se zobrazí, když se k vaší konzoli PS5 přihlásí jiný uživatel, zatímco používáte aplikaci Remote Play. Když se tento uživatel z vaší konzole PS5 odhlásí, zpráva zmizí.
  Zobrazení této zprávy během hraní hry můžete zabránit. Na domovské obrazovce konzole PS5, k níž jste připojeni, vyberte volbu Nastavení > Systém > Aplikace Remote Play a zapněte Skrýt stav připojení aplikace Remote Play.

Ovládání aplikace Remote Play

Kromě použití ovladače můžete konzoli PS5 ovládat také pomocí ovládacího panelu.
Pokud během používání aplikace Remote Play přesunete kurzor myši počítače Mac na obrazovku, kterou používáte pro aplikaci Remote Play, zobrazí se ovládací panel:

 • Tlačítko vytvořit
  Funguje stejně jako tlačítko (vytvořit) na ovladači.
 • Tlačítko PS
  Zobrazí řídicí středisko konzole PS5.
 • Tlačítko možnosti
  Funguje stejně jako tlačítko (možnosti) na ovladači.
 • Hlasitost aplikace
  Umístěním kurzoru nad položku Reproduktor aktivní zobrazte lištu hlasitosti a poté upravte hlasitost aplikace. Chcete-li zvuk aplikace ztlumit nebo zrušit jeho ztlumení, vyberte možnost Reproduktor aktivní / Reproduktor ztlumený .
 • Stav mikrofonu
  Výběrem položky Mikrofon aktivní / Mikrofon ztlumený zapnete nebo vypnete mikrofon.

  Mikrofon zapnutý
  Mikrofon vypnutý
  Mikrofon není připojen
 • Úroveň nabití baterie
  Zkontrolujte úroveň nabití baterie v ovladači.

Ukončení aplikace Remote Play

1.
Klikněte na tlačítko Tlačítko Zavřít v levém horním rohu obrazovky, kterou používáte pro aplikaci Remote Play.
Chcete-li ukončit aplikaci Remote Play, když je konzole PS5 v režimu odpočinku, zaškrtněte políčko Uvést připojenou konzoli do režimu odpočinku.
2.
Vyberte možnost OK.
Aplikace Remote Play se ukončí a obrazovka se vrátí do původního stavu před připojením počítače Mac ke konzoli PS5.

Chcete-li aplikaci PS Remote Play odinstalovat, přetáhněte aplikaci PS Remote Play ze složky Aplikace do koše. Poté přejděte do Finderu a vyberte možnost Vysypat koš.