Ovládání konzole PS5 pomocí jiné konzole PS5

Pomocí aplikace Remote Play se můžete ke konzoli PS5 připojit z jiné konzole PS5. Konzole, kterou použijete k dálkovému připojení k druhé konzoli, se nazývá klient. Konzole, ke které se připojíte, se nazývá hostitel.

Příprava
Nastavení konzole PS5
Spuštění aplikace Remote Play
Ovládání aplikace Remote Play
Hraní her pro více hráčů
Ukončení aplikace Remote Play

Příprava

K používání aplikace Remote Play budete potřebovat následující:

 • Dvě konzole PS5 (jedna konzole bude sloužit jako hostitel a druhá jako klient)
  Konzoli PS5 vždy aktualizujte na nejnovější verzi systémového softwaru.
 • Účet pro síť PlayStation™Network
  Pro hostitelskou i klientskou konzoli použijte stejný účet. Pokud účet nemáte, musíte si jej nejprve vytvořit.
 • Vysokorychlostní připojení k internetu
  Standardně doporučujeme vysokorychlostní připojení s rychlostí nahrávání a stahování nejméně 5 Mb/s. K dosažení maximálního výkonu doporučujeme vysokorychlostní připojení s rychlostí nahrávání a stahování nejméně 15 Mb/s.
 • Bezdrátový ovladač DualSense™

Také můžete používat bezdrátový ovladač DualSense Edge™ nebo DUALSHOCK®4.

Nastavení konzole PS5

Nastavte konzoli PS5, kterou budete používat jako hostitelské zařízení.

 • Na domovské obrazovce vyberte položku Nastavení > Systém > Aplikace Remote Play a zapněte položku Povolit aplikaci Remote Play.
 • Jestliže chcete spustit aplikaci Remote Play, když je vaše konzole PS5 v režimu odpočinku, vyberte položku Nastavení > Systém > Úspora energie > Funkce dostupné v režimu odpočinku. Poté zapněte položky Zůstaňte připojeni k internetu a Povolit zapnutí systému PS5 ze sítě.

Spuštění aplikace Remote Play

Následující postup provedete při každém připojení k hostitelské konzoli PS5 z klientské konzole PS5.

1.
Zapněte hostitelskou konzoli PS5 nebo ji přepněte do režimu odpočinku.
2.
Na domovské stránce her klientské konzole PS5 vyberte možnost Remote Play .
Když vyberete možnost Nastavení, můžete nakonfigurovat nastavení kvality obrazu pro aplikaci Remote Play, například rozlišení a snímkovou frekvenci.
3.
Vyberte položku PS5.
Zobrazí se zpráva „Před připojením k vašemu systému PS5“.
4.
Vyberte možnost OK.
Pokud budete vyzváni k zadání přihlašovacího ID a hesla, přihlaste se pomocí účtu, který používáte pro hostitelskou konzoli PS5.
Aplikace vyhledá konzoli PS5, ke které jste se přihlásili pomocí svého účtu, a poté se k této konzoli automaticky připojí. Po připojení se otevře obrazovka hostitelské konzole PS5 a můžete začít používat aplikaci Remote Play. Pokud je nalezeno více konzolí PS5, vyberte konzoli, kterou chcete použít.
 • Jestliže od vašeho posledního přihlášení uplynula delší doba, klientská konzole PS5 nebude moci hostitelskou konzoli PS5 vyhledat ani se k ní připojit. Před použitím aplikace Remote Play se znovu přihlaste k hostitelské konzoli PS5.
 • Jestliže aplikace nemůže najít zařízení, které chcete připojit, nebo pokud se nemůžete připojit nebo máte nestabilní připojení, projděte si část „Když aplikace Remote Play není k dispozici“.
 • Během používání aplikace Remote Play se v horní části obrazovky může zobrazit zpráva Aplikace Remote Play je připojena.. Tato zpráva se zobrazí, když se k hostitelské konzoli PS5 přihlásí jiný uživatel, zatímco používáte aplikaci Remote Play. Když se tento uživatel z hostitelské konzole PS5 odhlásí, zpráva zmizí.
  Zobrazení této zprávy během hraní hry můžete zabránit. Na domovské obrazovce hostitelské konzole PS5 vyberte volbu, vyberte volbu Nastavení > Systém > Aplikace Remote Play a zapněte Skrýt stav připojení aplikace Remote Play.

Ovládání aplikace Remote Play

Stiskněte tlačítko PS Zobrazí se řídicí středisko klientské konzole.
Po dobu, kdy bude aplikace Remote Play spuštěná, budete hostitelskou konzoli PS5 ovládat pomocí karet, které se objeví na obrazovce. Z těchto karet máte přístup k řídicímu středisku a na domovskou obrazovku konzole PS5.
Stiskněte a podržte tlačítko PS Zobrazí se domovská obrazovka klientské konzole.

Hraní her pro více hráčů

Když hráč začne používat aplikaci Remote Play, ostatní se mohou připojit jako další hráči.
Chcete-li se připojit k relaci aplikace Remote Play jako další hráč, musíte se přihlásit ke klientské konzoli PS5 a stisknout na ovladači tlačítko (možnosti).
Až budete vyzváni k zadání přihlašovacího ID a hesla, přihlaste se pomocí svého účtu.

 • Ke hře pro více hráčů se mohou připojit celkem tři hráči.
 • Skončí-li hráč, který spustil aplikaci Remote Play, relace skončí pro všechny hráče, kteří se ke hře pro více hráčů připojili.
 • Během her pro více hráčů nelze používat mikrofon.

Ukončení aplikace Remote Play

1.
Když je aplikace Remote Play spuštěná, stiskněte tlačítko PS na ovladači.
Zobrazí se řídicí středisko klientské konzole PS5.
2.
Vyberte kartu aplikace Remote Play a poté vyberte možnost Odpojit. Poté vyberte položku Ponechat zapnuto nebo Uvést do režimu odpočinku.
Aplikace Remote Play se ukončí a obrazovka se vrátí do původního stavu před připojením k hostitelské konzoli.