Ovládání konzole PS5 pomocí konzole PS4

Pomocí aplikace PS5 Remote Play se můžete ke konzoli PS5 připojit z konzole PS4.

Příprava
Nastavení konzole PS5
Spuštění aplikace Remote Play
Ovládání aplikace Remote Play
Hraní her pro více hráčů
Ukončení aplikace Remote Play

Příprava

K používání aplikace Remote Play budete potřebovat následující:

 • Konzole PS5
  Konzoli PS5 vždy aktualizujte na nejnovější verzi systémového softwaru.
 • Konzole PS4
  Konzoli PS4 vždy aktualizujte na nejnovější verzi systémového softwaru.
 • Účet pro síť PlayStation™Network
  Přihlaste se ke stejnému účtu, který používáte na konzoli PS5 a PS4. Pokud účet nemáte, musíte si jej nejprve vytvořit.
 • Vysokorychlostní připojení k internetu
  Standardně doporučujeme vysokorychlostní připojení s rychlostí nahrávání a stahování nejméně 5 Mb/s. K dosažení maximálního výkonu doporučujeme vysokorychlostní připojení s rychlostí nahrávání a stahování nejméně 15 Mb/s.
 • Bezdrátový ovladač DUALSHOCK®4

Nastavení konzole PS5

Nastavte konzoli PS5 následujícím způsobem. Toto je nutné provést pouze při prvním použití aplikace Remote Play:

 • Na domovské obrazovce vyberte položku Nastavení > Systém > Aplikace Remote Play a zapněte položku Povolit aplikaci Remote Play.
 • Jestliže chcete spustit aplikaci Remote Play, když je vaše konzole PS5 v režimu odpočinku, vyberte položku Nastavení > Systém > Úspora energie > Funkce dostupné v režimu odpočinku. Poté zapněte položky Zůstaňte připojeni k internetu a Povolit zapnutí systému PS5 ze sítě.

Spuštění aplikace Remote Play

Následující postup provedete při každém připojení ke konzoli PS5 z konzole PS4.

1.
Zapněte konzoli PS5 nebo ji přepněte do režimu odpočinku.
2.
Na domovské obrazovce konzole PS4 vyberte možnost PS5 Remote Play .
3.
Vyberte položku Najděte svůj systém PS5.
Když vyberete položku Nastavení, můžete nakonfigurovat nastavení kvality obrazu pro aplikaci Remote Play, například rozlišení a snímkovou frekvenci.
Pokud budete vyzváni k zadání přihlašovacího ID a hesla, přihlaste se pomocí účtu, který používáte pro konzoli PS5.
Aplikace vyhledá konzoli PS5, ke které jste se přihlásili pomocí svého účtu, a poté se k této konzoli automaticky připojí. Po připojení se na vaší konzoli PS4 otevře obrazovka konzole PS5 a můžete začít používat aplikaci Remote Play. Pokud je nalezeno více konzolí PS5, vyberte konzoli, kterou chcete použít.
 • Jestliže od vašeho posledního přihlášení uplynula delší doba, vaše konzole PS4 nebude moci konzoli PS5 vyhledat ani se k ní připojit. Před použitím aplikace Remote Play se znovu přihlaste ke konzoli PS5.
 • Jestliže aplikace nemůže najít zařízení, které chcete připojit, nebo pokud se nemůžete připojit nebo máte nestabilní připojení, projděte si část „Když aplikace Remote Play není k dispozici“.
 • Během používání aplikace Remote Play se v horní části obrazovky může zobrazit zpráva Aplikace Remote Play je připojena.. Tato zpráva se zobrazí, když se k vaší konzoli PS5 přihlásí jiný uživatel, zatímco používáte aplikaci Remote Play. Když se tento uživatel z vaší konzole PS5 odhlásí, zpráva zmizí.
  Zobrazení této zprávy během hraní hry můžete zabránit. Na domovské obrazovce konzole PS5, k níž jste připojeni, vyberte volbu Nastavení > Systém > Aplikace Remote Play a zapněte Skrýt stav připojení aplikace Remote Play.

Ovládání aplikace Remote Play

Stiskněte tlačítko PS Zobrazí se ovládací panel aplikace Remote Play.
Po dobu, kdy bude aplikace Remote Play spuštěná, budete konzoli PS5 ovládat pomocí karet, které se objeví na obrazovce. Z těchto karet máte přístup k řídicímu středisku a na domovskou obrazovku konzole PS5.
Stiskněte a podržte tlačítko PS Zobrazí se rychlá nabídka konzole PS4.

Na ovládacím panelu můžete provádět následující akce.

 • Řídicí středisko
  Výběrem této položky zobrazíte řídicí středisko konzole PS5.
 • Domů
  Výběrem této položky zobrazíte domovskou obrazovku konzole PS5 nebo PS4.
 • Stav mikrofonu
  Stav mikrofonu poznáte podle ikony.

  Ztlumit
  Pokud zatrhnete toto zaškrtávací tlačítko, mikrofon bude ztlumen.
  Mikrofon zapnutý
  Pokud zatrhnete zaškrtávací políčko, ztlumení mikrofonu bude zrušeno.
  Mikrofon není připojen

Hraní her pro více hráčů

Když hráč začne používat aplikaci Remote Play, ostatní se mohou připojit jako další hráči.
Chcete-li se připojit k relaci aplikace Remote Play jako další hráč, musíte se přihlásit ke konzoli PS4 a stisknout na ovladači tlačítko OPTIONS.
Až budete vyzváni k zadání přihlašovacího ID a hesla, přihlaste se pomocí svého účtu.

 • Ke hře pro více hráčů se mohou připojit celkem tři hráči.
 • Skončí-li hráč, který spustil aplikaci Remote Play, relace skončí pro všechny hráče, kteří se ke hře pro více hráčů připojili.
 • Během her pro více hráčů nelze používat mikrofon.

Ukončení aplikace Remote Play

1.
Když je aplikace Remote Play spuštěná, stiskněte tlačítko PS na ovladači.
Zobrazí se ovládací panel.
2.
Vyberte položku Odpojit a poté vyberte možnost Ponechat zapnuto nebo Uvést do režimu odpočinku.
Aplikace Remote Play se ukončí a obrazovka se vrátí do původního stavu před připojením ke konzoli PS5.