Ovládání konzole PS4 pomocí konzole PS5

Pomocí Remote Play se můžete ke konzoli PS4 připojit z konzole PS5.

Příprava
Nastavení konzole PS4
Spuštění aplikace Remote Play
Ovládání aplikace Remote Play
Ukončení aplikace Remote Play

Příprava

K používání aplikace Remote Play budete potřebovat následující:

 • Konzole PS5
  Konzoli PS5 vždy aktualizujte na nejnovější verzi systémového softwaru.
 • Konzole PS4
  Konzoli PS4 vždy aktualizujte na nejnovější verzi systémového softwaru.
 • Účet pro síť PlayStation™Network
  Přihlaste se ke stejnému účtu, který používáte na konzoli PS5 a PS4. Pokud účet nemáte, musíte si jej nejprve vytvořit.
 • Vysokorychlostní připojení k internetu
  Standardně doporučujeme vysokorychlostní připojení s rychlostí nahrávání a stahování nejméně 5 Mb/s. K dosažení maximálního výkonu doporučujeme vysokorychlostní připojení s rychlostí nahrávání a stahování nejméně 15 Mb/s.
 • Bezdrátový ovladač DualSense™

Také můžete používat bezdrátový ovladač DualSense Edge™ nebo DUALSHOCK®4.

Nastavení konzole PS4

Nastavte konzoli PS4 následujícím způsobem. Toto je nutné provést pouze při prvním použití aplikace Remote Play:

 • Z obrazovky funkcí přejděte do Nastavení > Nastavení připojení funkce Remote Play a zapněte položku Povolit funkci Remote Play.
 • Z obrazovky funkcí přejděte do Nastavení > Správa účtu > Aktivovat jako váš primární systém PS4 a vyberte možnost Aktivovat. Toto nastavení lze u každého účtu povolit pouze na jedné konzoli PS4. Podrobnější informace o tom, jak aktivovat konzoli PS4 jako primární konzoli, najdete v Uživatelské příručce konzole PS4.
 • Jestliže chcete spustit aplikaci Remote Play, když je vaše konzole PS4 v režimu odpočinku, vyberte položku Nastavení > Nastavení úspory energie > Nastavit funkce dostupné v režimu odpočinku. Poté zaškrtněte políčka u položek Zůstaňte připojeni k internetu a Povolit zapnutí systému PS4 ze sítě.

Spuštění aplikace Remote Play

Následující postup provedete při každém připojení ke konzoli PS4 z konzole PS5.

1.
Zapněte konzoli PS4 nebo ji přepněte do režimu odpočinku.
2.
Na domovské stránce her klientské konzole PS5 vyberte možnost Remote Play .
Když vyberete možnost Nastavení, můžete nakonfigurovat nastavení kvality obrazu pro aplikaci Remote Play, například rozlišení a snímkovou frekvenci.
3.
Vyberte položku PS4.
Pokud budete vyzváni k zadání přihlašovacího ID a hesla, přihlaste se pomocí účtu, který používáte pro konzoli PS4.
Aplikace vyhledá konzoli PS4, kterou jste nastavili v části Nastavení konzole PS4, a poté se připojí. Po připojení se na vaší konzoli PS5 otevře obrazovka konzole PS4 a můžete začít používat aplikaci Remote Play.
 • Před použitím aplikace Remote Play mimo domov doporučujeme zkontrolovat vaše připojení.
 • Jestliže aplikace nemůže najít zařízení, které chcete připojit, nebo pokud se nemůžete připojit nebo máte nestabilní připojení, projděte si část „Když aplikace Remote Play není k dispozici“.

Ovládání aplikace Remote Play

Stiskněte tlačítko PS Zobrazí se řídicí středisko konzole PS5.
Po dobu, kdy bude aplikace Remote Play spuštěná, budete konzoli PS4 ovládat pomocí karet, které se objeví na obrazovce. Z těchto karet máte přístup na domovskou obrazovku konzole PS4.
Stiskněte a podržte tlačítko PS Zobrazí se domovská obrazovka konzole PS5.

Ukončení aplikace Remote Play

1.
Když je aplikace Remote Play spuštěná, stiskněte tlačítko PS na ovladači.
Zobrazí se řídicí středisko konzole PS5.
2.
Vyberte kartu aplikace Remote Play a poté vyberte možnost Odpojit. Poté vyberte položku Ponechat zapnuto nebo Uvést do režimu odpočinku.
Aplikace Remote Play se ukončí a obrazovka se vrátí do původního stavu před připojením ke konzoli PS4.