Ovládání konzole PS4 pomocí PC se systémem Windows

Nainstalujte do svého PC se systémem Windows aplikaci PS Remote Play a poté se připojte ke konzoli PS4.

Příprava
Instalace aplikace
Nastavení konzole PS4
Spuštění aplikace Remote Play
Ovládání aplikace Remote Play
Ukončení aplikace Remote Play

Příprava

K používání aplikace Remote Play budete potřebovat následující:

 • PC se systémem Windows

  OS Windows 10
  Windows 11
  Procesor Procesory Intel® Core™ 7. generace nebo novější
  Prostor úložiště 100 MB nebo více
  RAM 2 GB nebo více
  Rozlišení obrazovky 1024 × 768 nebo vyšší
  Zvuková karta Vyžaduje se
  Port USB Vyžaduje se
 • Konzole PS4
  Konzoli PS4 vždy aktualizujte na nejnovější verzi systémového softwaru.
 • Účet pro síť PlayStation™Network
  Přihlaste se ke stejnému účtu, který používáte na konzoli PS4. Pokud účet nemáte, musíte si jej nejprve vytvořit.
 • Vysokorychlostní připojení k internetu
  Standardně doporučujeme vysokorychlostní připojení s rychlostí nahrávání a stahování nejméně 5 Mb/s. K dosažení maximálního výkonu doporučujeme vysokorychlostní připojení s rychlostí nahrávání a stahování nejméně 15 Mb/s.
 • Bezdrátový ovladač DUALSHOCK®4
 • Kabel USB
  Propojte PC se systémem Windows a ovladač kabelem USB.
 • Také můžete používat bezdrátový ovladač DualSense™ nebo DualSense Edge™.
 • Jestliže chcete používat hlasový chat, budete potřebovat mikrofon, například vestavěný mikrofon vašeho PC se systémem Windows.

Instalace aplikace

Tento postup je nutné provést pouze při prvním použití aplikace. K připojení ke konzoli PS5 a konzoli PS4 můžete použít stejnou aplikaci.

1.

Stáhněte si aplikaci PS Remote Play a uložte si ji na plochu nebo do jiného umístění.
Přečtěte si licenční smlouvu s koncovým uživatelem aplikace společnosti SIE a zásady ochrany soukromí. Když políčko zaškrtnete, aktivuje se tlačítko pro stahování.

Licenční smlouva s koncovým uživatelem aplikace společnosti SIE
Zásady ochrany soukromí

Stáhnout
2.
Spusťte instalační soubor a aplikaci nainstalujte podle pokynů na obrazovce.
Během instalace se může zobrazit výzva, abyste stáhli další software nezbytný k použití aplikace PS Remote Play . Chcete-li tento software stáhnout, postupujte podle pokynů na obrazovce.

Nastavení konzole PS4

Nastavte konzoli PS4 následujícím způsobem. Toto je nutné provést pouze při prvním použití aplikace Remote Play:

 • Z obrazovky funkcí přejděte do Nastavení > Nastavení připojení funkce Remote Play a zapněte položku Povolit funkci Remote Play.
 • Z obrazovky funkcí přejděte do Nastavení > Správa účtu > Aktivovat jako váš primární systém PS4 a vyberte možnost Aktivovat. Toto nastavení lze u každého účtu povolit pouze na jedné konzoli PS4. Podrobnější informace o tom, jak aktivovat konzoli PS4 jako primární konzoli, najdete v Uživatelské příručce konzole PS4.
 • Jestliže chcete spustit aplikaci Remote Play, když je vaše konzole PS4 v režimu odpočinku, vyberte položku Nastavení > Nastavení úspory energie > Nastavit funkce dostupné v režimu odpočinku. Poté zaškrtněte políčka u položek Zůstaňte připojeni k internetu a Povolit zapnutí systému PS4 ze sítě.

Spuštění aplikace Remote Play

Následující postup provedete při každém připojení ke konzoli PS4 z PC se systémem Windows.

1.
Zapněte konzoli PS4 nebo ji přepněte do režimu odpočinku.
2.
Propojte ovladač a PC se systémem Windows kabelem USB.
3.
Spusťte v PC se systémem Windows aplikaci PS Remote Play a poté vyberte položku Přihlaste se do služby PSN.
4.
Přihlaste se pomocí stejného účtu, který používáte na konzoli PS4.
Když vyberete možnost Nastavení , můžete nakonfigurovat nastavení kvality obrazu pro aplikaci Remote Play, například rozlišení a snímkovou frekvenci.
5.
Vyberte položku PS4.
Aplikace vyhledá konzoli PS4, kterou jste nastavili v části Nastavení konzole PS4, a poté se připojí. Po připojení se na vašem PC se systémem Windows otevře obrazovka konzole PS4 a můžete začít používat aplikaci Remote Play.
Počínaje druhým připojením budete moci vybrat konzoli, ke které jste se připojili dříve.
 • Než se pokusíte dálkově připojit z místa mimo domov, zkontrolujte, zda se vaše zařízení správně připojuje, když jste poblíž konzole PS4.
 • Jestliže aplikace nemůže najít zařízení, které chcete připojit, nebo pokud se nemůžete připojit nebo máte nestabilní připojení, projděte si část „Když aplikace Remote Play není k dispozici“.

Ovládání aplikace Remote Play

Kromě použití ovladače můžete konzoli PS4 ovládat také pomocí ovládacího panelu.
Pokud během používání aplikace Remote Play přesunete kurzor myši PC se systémem Windows na obrazovku, kterou používáte pro aplikaci Remote Play, zobrazí se ovládací panel:

 • Tlačítko SHARE
  Funguje stejně jako tlačítko SHARE na ovladači.
 • Tlačítko PS
  Zobrazí domovskou obrazovku konzole PS4.
 • Tlačítko OPTIONS
  Funguje stejně jako tlačítko OPTIONS na ovladači.
 • Hlasitost aplikace
  Umístěním kurzoru nad položku Reproduktor aktivní zobrazte lištu hlasitosti a poté upravte hlasitost aplikace. Chcete-li zvuk aplikace ztlumit nebo zrušit jeho ztlumení, vyberte možnost Reproduktor aktivní / Reproduktor ztlumený .
 • Stav mikrofonu
  Výběrem položky Mikrofon aktivní / Mikrofon ztlumený zapnete nebo vypnete mikrofon.

  Mikrofon zapnutý
  Mikrofon vypnutý
  Mikrofon není připojen
 • Úroveň nabití baterie
  Zkontrolujte úroveň nabití baterie v ovladači.
 • Velikost obrazovky
  Změňte velikost obrazovky ve spuštěné aplikaci Remote Play.

  Zobrazit na celé obrazovce
  Opustit celou obrazovku

Ukončení aplikace Remote Play

1.
Klikněte na tlačítko Tlačítko Zavřít v pravém horním rohu obrazovky, kterou používáte pro aplikaci Remote Play.
Chcete-li ukončit aplikaci Remote Play, když je konzole PS4 v režimu odpočinku, zaškrtněte políčko Uvést připojenou konzoli do režimu odpočinku.
2.
Vyberte možnost OK.
Aplikace Remote Play se ukončí a obrazovka se vrátí do původního stavu před připojením PC se systémem Windows ke konzoli PS4.

Chcete-li aplikaci PS Remote Play odinstalovat, přejděte do nastavení PC se systémem Windows a vyberte možnost Aplikace > Aplikace a funkce a poté aplikaci PS Remote Play odstraňte.