Když aplikace Remote Play není k dispozici

Bez ohledu na problémy, se kterými se setkáváte, když aplikace Remote Play není k dispozici, nejprve zkontrolujte připojení k internetu, systémový software a aplikaci. Podrobnosti jsou uvedeny v části „Co zkontrolovat jako první, když není aplikace Remote Play k dispozici“.
V závislosti na situaci byste také měli zkontrolovat následující:

Když vaše klientské zařízení nemůže najít konzoli PS5 nebo konzoli PS4, kterou se pokoušíte ovládat
Když je připojení nestabilní
Při použití aplikace Remote Play s mobilními daty

 • Než se pokusíte vzdáleně připojit mimo domov, zkontrolujte, zda se vaše zařízení správně připojuje, když jste poblíž konzole PS5 nebo konzole PS4, kterou se pokoušíte ovládat.
 • V závislosti na obsahu a způsobu jeho použití nemusí být aplikace Remote Play dostupná. Podrobnosti najdete v části „Omezení“.
 • Můžete také navštívit webu podpory, kde naleznete další informace.

Co zkontrolovat jako první, když není aplikace Remote Play k dispozici

 • Zkontrolujte, zda se konzole PS5 nebo konzole PS4 může připojit k internetu a zda se můžete přihlásit do služby PlayStation™Network.

  • Na domovské obrazovce konzole PS5 přejděte na Nastavení > Síť > Stav připojení a poté vyberte Připojení k internetu nebo PlayStation Network.
  • Na konzoli PS4 na obrazovce funkcí přejděte na Nastavení a poté vyberte Síť. Zkontrolujte, zda je zaškrtnuto políčko Připojit se k internetu. Můžete to také zkontrolovat tak, že přejdete na Test připojení k internetu a poté vyberete Připojení k internetu nebo Přihlášení do služby PlayStation Network.
 • Zkontrolujte, zda je systémový software na konzoli PS5 nebo konzoli PS4 aktualizován na nejnovější verzi.

  • Na domovské obrazovce konzole PS5 přejděte na Nastavení > Systém > Systémový software > Aktualizace a nastavení systémového softwaru a poté vyberte Aktualizovat systémový software.
  • Na konzoli PS4 na obrazovce funkcí přejděte na Nastavení a poté vyberte Aktualizace systémového softwaru.
 • Kontrolou se ujistěte, že aplikace PS Remote Play je ve vašem počítači se systémem Windows, počítači Mac nebo mobilním zařízení aktualizována na nejnovější verzi.
  Pokud není aktualizována na nejnovější verzi, spusťte aplikaci PS Remote Play a poté ji aktualizujte podle pokynů na obrazovce.

Když vaše klientské zařízení nemůže najít konzoli PS5 nebo konzoli PS4, kterou se pokoušíte ovládat

 • Můžete ručně propojit zařízení (klienta) a vzdáleně ovládat druhé zařízení (hostitele). Po připojení obou zařízení ke stejné síti postupujte podle pokynů na obrazovce.

  • Na hostitelské konzoli PS5 přejděte z domovské obrazovky na Nastavení > Systém > Aplikace Remote Play, poté vyberte Spojit zařízení a zobrazí se číslo. V klientském zařízení spusťte aplikaci PS Remote Play. Chcete-li obě zařízení propojit, zadejte číslo z hostitelské konzole PS5 do aplikace v klientském zařízení.
  • Na hostitelské konzoli PS4 vyberte na domovské obrazovce Nastavení > Nastavení připojení funkce Remote Play a poté vyberte Přidat zařízení a zobrazí se číslo. V klientském zařízení spusťte aplikaci PS Remote Play. Chcete-li obě zařízení propojit, zadejte číslo z hostitelské konzole PS4 do aplikace v klientském zařízení.
 • Aplikace Remote Play používá k připojení ke konzoli PS5, konzoli PS4 nebo mobilnímu zařízení UDP port 8572. Zkontrolujte, zda váš router, poskytovatel internetových služeb a mobilní operátor tento port neblokují.
  Pokud váš router tento port blokuje, můžete nastavit přesměrování portů a povolit přístup z internetu ke konzoli PS5 nebo konzoli PS4. Pokud tak učiníte, budete moci používat aplikaci Remote Play.
  Pokud port není blokován nebo pokud po nastavení přesměrování portů stále nemůžete aplikaci Remote Play používat, kontaktujte svého poskytovatele internetových služeb.

  Pokud používáte mobilní data, kontaktujte svého mobilního operátora.

  „Přesměrování portů“, nazývané také „mapování portů“ nebo „převod adres“, přesměruje signál z jednoho konkrétního portu (vstup) na jiný určený port (výstup).

 • Pokud nemůžete získat typ NAT, vaše síťové prostředí nebude aplikaci Remote Play podporovat. Typ NAT můžete zkontrolovat spuštěním aplikace PS Remote Play a provedením následujících činností.

  • Na počítači se systémem Windows přejděte na Nastavení a poté vyberte Informace.
  • Na počítači Mac vyberte Předvolby .
  • Na mobilním zařízení přejděte na Nastavení a poté vyberte Typ NAT.

  Pokud vaše síťové prostředí používá typ NAT 3, možná se nebudete moci připojit k jiným zařízením a možná nebudete moci aplikaci Remote Play používat.

Když je připojení nestabilní

 • K připojení konzole PS5, konzole PS4, počítače se systémem Windows nebo počítače Mac k internetu doporučujeme použít kabelové připojení.
 • Doporučujeme použít vysokorychlostní připojení s rychlostí nahrávání a stahování alespoň 5 Mb/s. Odhadovanou rychlost připojení konzole PS5 nebo PS4 zkontrolujte následovně.

  • Na konzoli PS5 přejděte na Nastavení > Síť > Stav připojení a vyberte možnost Test připojení k internetu.
  • Na konzoli PS4 přejděte na Nastavení > Síť a potom vyberte možnost Test připojení k internetu.

  Pokud vaše síťové prostředí nepodporuje dostatečnou rychlost připojení, požádejte o další informace svého poskytovatele internetových služeb nebo mobilního operátora.

 • Během používání aplikace Remote Play může streamování videa a dalších médií na klientském zařízení způsobit, že video bude blikat a nebude se přehrávat plynule. K tomu může také dojít, pokud jiná zařízení ve vaší síti používají velkou část šířky pásma. Před použitím aplikace Remote Play vyčkejte, až budou nečinná.
 • Pokud používáte aplikaci Remote Play k ovládání konzole PS4 z počítače se systémem Windows, počítače Mac nebo mobilního zařízení, přejděte v aplikaci PS Remote Play do Nastavení nebo Předvolby a poté vyberte možnost Kvalita obrazu pro aplikaci Remote Play (PS4) a nastavte kvalitu obrazu na nižší rozlišení. To může pomoci stabilizovat připojení a umožnit plynulejší zážitek z používání aplikace Remote Play. Pokud používáte aplikaci Remote Play k ovládání konzole PS5 nebo PS4 (řada CUH-7000 / řada CUH-7100 / řada CUH-7200), kvalita videa se upraví automaticky v závislosti na stavu vaší sítě.

Při použití aplikace Remote Play s mobilními daty

 • Aplikaci Remote Play používejte na místě se stabilním a dostatečně rychlým připojením.
 • Přesunutí klientského zařízení způsobí nestabilitu připojení, což může vést k přerušení nebo odpojení aplikace Remote Play.
 • Aplikace Remote Play se odpojí, když během používání přepnete mezi mobilními daty a Wi-Fi®.
 • V závislosti na struktuře sítě vašeho mobilního operátora nemusí být aplikace Remote Play k dispozici nebo může být přerušena kvůli nestabilnímu připojení. Kromě toho můžete mít špatnou kvalitu videa, která se nezlepšuje.
 • V závislosti na tarifu vašeho mobilního operátora může být rychlost vašeho připojení a využití dat omezené. V takovém případě nemusí být aplikace Remote Play k dispozici. Podrobnosti najdete ve smlouvě a plánu svého mobilního operátora nebo se obraťte na svého mobilního operátora.
 • Pokud se zobrazí chybový kód, použijte jako referenci následující informace.

  0x81221101
  0x81221104
  0x81221105
  0x81221106
  K použití aplikace Remote Play nemáte dostatečnou rychlost připojení. Doporučujeme použít vysokorychlostní připojení s rychlostí nahrávání a stahování alespoň 5 Mb/s.
  0x81121102 Připojení je nestabilní. Pokud se přesunete na jiné místo nebo chvíli počkáte, možná se budete moci připojit.
  0x81221103 Vaše mobilní síť je přetížená. Pokud chvíli počkáte a pak to zkusíte znovu, možná se budete moci připojit.

Pokud při používání mobilních dat pro aplikaci Remote Play stále dochází k problémům, přečtěte si část „Když vaše klientské zařízení nemůže najít konzoli PS5 nebo konzoli PS4, kterou se pokoušíte ovládat“ a „Když je připojení nestabilní“, kde jsou uvedeny další informace, které mohou pomoci.