Ovládání konzole PS4 pomocí televizoru Android TV

Nainstalujte do svého televizoru Android TV™ aplikaci PS Remote Play a poté se připojte ke konzoli PS4.

Příprava
Instalace aplikace
Nastavení konzole PS4
Spárování ovladače s televizorem Android TV
Spuštění aplikace Remote Play
Ovládání aplikace Remote Play
Ukončení aplikace Remote Play

Příprava

 • Televizor nebo zařízení se systémem Android TV™ OS 12 nebo novějším
  Můžete také používat zařízení Chromecast se systémem Google TV™. Podrobnosti naleznete na webu Google Play™.
 • Konzole PS4
  Konzoli PS4 vždy aktualizujte na nejnovější verzi systémového softwaru.
 • Účet pro síť PlayStation™Network
  Přihlaste se ke stejnému účtu, který používáte na konzoli PS4. Pokud účet nemáte, musíte si jej nejprve vytvořit.
 • Mobilní zařízení
  Přihlaste se naskenováním QR kódu na chytrém telefonu nebo tabletu.
 • Vysokorychlostní připojení k internetu
  Standardně doporučujeme vysokorychlostní připojení s rychlostí nahrávání a stahování nejméně 5 Mb/s. K dosažení maximálního výkonu doporučujeme vysokorychlostní připojení s rychlostí nahrávání a stahování nejméně 15 Mb/s.
 • Bezdrátový ovladač DUALSHOCK®4

Můžete také použít bezdrátový ovladač DualSense™.

Instalace aplikace

Stáhněte aplikaci PS Remote Play a nainstalujte ji do televizoru Android TV. Vyhledejte aplikaci PS Remote Play v televizoru Android TV a stáhněte ji.
Tento postup je nutné provést pouze při prvním použití aplikace. K připojení ke konzoli PS5 a konzoli PS4 můžete použít stejnou aplikaci.

Nastavení konzole PS4

Nastavte konzoli PS4 následujícím způsobem. Toto je nutné provést pouze při prvním použití aplikace Remote Play:

 • Z obrazovky funkcí přejděte do Nastavení > Nastavení připojení funkce Remote Play a zapněte položku Povolit funkci Remote Play.
 • Z obrazovky funkcí přejděte do Nastavení > Správa účtu > Aktivovat jako váš primární systém PS4 a vyberte možnost Aktivovat. Toto nastavení lze u každého účtu povolit pouze na jedné konzoli PS4. Podrobnější informace o tom, jak aktivovat konzoli PS4 jako primární konzoli, najdete v Uživatelské příručce konzole PS4.
 • Jestliže chcete spustit aplikaci Remote Play, když je vaše konzole PS4 v režimu odpočinku, vyberte položku Nastavení > Nastavení úspory energie > Nastavit funkce dostupné v režimu odpočinku. Poté zaškrtněte políčka u položek Zůstaňte připojeni k internetu a Povolit zapnutí systému PS4 ze sítě.

Spárování ovladače s televizorem Android TV

Při prvním použití ovladače s televizorem Android TV je nutné je spárovat.

1.
Ujistěte se, že světelná lišta na ovladači nesvítí.
Pokud světelná lišta svítí, stiskněte a podržte tlačítko PS, dokud nezhasne. 
2.
Stiskněte a podržte tlačítko SHARE a současně stiskněte a podržte tlačítko PS, dokud světelná lišta nezačne blikat.
3.
V nastavení televizoru Android TV vyberte ovladač, který chcete spárovat.
Po dokončení párování se na ovladači rozsvítí světelná lišta.
 • Ovladač lze vždy spárovat jen s jedním zařízením. Pokud zařízení změníte, je nutné provést párování ovladače s novým zařízením.
 • Chcete-li připojit bezdrátový ovladač DualSense, v kroku 2 při stisknutí a podržení tlačítka (vytvořit) stiskněte a podržte tlačítko PS.

Spuštění aplikace Remote Play

Následující postup proveďte při každém připojení ke konzoli PS4 z televizoru Android TV.

1.
Zapněte konzoli PS4 nebo ji přepněte do režimu odpočinku.
2.
Spusťte v televizoru Android TV aplikaci PS Remote Play a poté vyberte položku Přihlaste se do služby PSN.
3.
Přihlaste se pomocí stejného účtu, který používáte na konzoli PS4.
Mobilním zařízením naskenujte QR kód zobrazený na televizoru Android TV a poté se přihlaste.
4.
Vyberte položku PS4.
Aplikace vyhledá konzoli PS4, kterou jste nastavili v části Nastavení konzole PS4, a poté se připojí. Po připojení se na vašem televizoru Android TV otevře obrazovka konzole PS4 a můžete začít používat aplikaci Remote Play.

Jestliže aplikace nemůže najít zařízení, které chcete připojit, nebo pokud se nemůžete připojit nebo máte nestabilní připojení, projděte si část „Když aplikace Remote Play není k dispozici“.

Kvalita obrazu

Nastavte vysokou snímkovou frekvenci, abyste si při používání aplikace Remote Play mohli vychutnat plynulejší kvalitu obrazu. V televizoru Android TV proveďte následující postup.

1.
Spusťte aplikaci PS Remote Play a poté se přihlaste.
2.
V pravém horním rohu obrazovky vyberte možnost Nastavení a poté vyberte možnost Kvalita obrazu pro aplikaci Remote Play > Snímková frekvence > Vysoká.

Ovládání aplikace Remote Play

Pokud během používání aplikace Remote Play stisknete tlačítko PS, zobrazí se ovládací panel. Na ovládacím panelu můžete provádět tyto akce:

 • Domů
  Zobrazit domovskou obrazovku konzole PS4.
 • Rychlá nabídka
  Zobrazit rychlou nabídku konzole PS4.
 • Odpojit
  Aplikace Remote Play se ukončí.
 • Během používání aplikace Remote Play můžete také stisknutím tlačítka Enter na dálkovém ovladači televizoru Android TV zobrazit ovládací panel.
 • Hlasový chat a další funkce, které využívají mikrofon, nejsou při použití aplikace Remote Play s televizorem Android TV podporovány.

Ukončení aplikace Remote Play

1.
Když je aplikace Remote Play spuštěná, stiskněte tlačítko PS na ovladači.
Zobrazí se ovládací panel.
2.
Vyberte možnost Odpojit .
Chcete-li ukončit aplikaci Remote Play, když je konzole PS4 v režimu odpočinku, zaškrtněte políčko Uvést připojenou konzoli do režimu odpočinku.
3.
Vyberte možnost OK.
Aplikace Remote Play se ukončí a obrazovka se vrátí do původního stavu před připojením televizoru Android TV ke konzoli PS4.