Informasjon om oppdatering

Hovedfunksjonene i oppdateringen av (PS4 Avstandsspill) versjon 2.8:

 • Stabiliteten ved bruk av enkelte funksjoner er nå forbedret.

Komme i gang

Du trenger følgende for å bruke (PS4 Avstandsspill).

 • Datamaskin*
 • PS4™-system*
 • Trådløs DUALSHOCK™4-kontroller
 • USB-kabel eller DUALSHOCK™4 USB trådløs adapter
  Ved å bruke trådløs adapter, kan du bruke kontrolleren trådløst.
 • Kontoen du bruker for tilgang til PlayStation™Network
 • Høyhastighets Internett-tilkobling
  For best mulig ytelse, anbefaler vi en høyhastighets tilkobling med opplastings- og nedlastningshastigheter på minst 15 Mbps.

Du trenger en mikrofon for å stemmechatte. Du kan bruke datamaskinens innebygde mikrofon om du vil.

Oppsett for første gang

Installere programmet

 1. 1.Klikk på én av koblingene under for å laste ned installasjonsfilen for (PS4 Avstandsspill).
  Lagre filen på skrivebordet eller et annet sted.
 2. 2.Kjør installasjonsfilen.
  En installasjonsdialogboks vises. Følg anvisningene på skjermen for å installere programmet.
  Under installasjonen, kan du se en forespørsel for å laste ned ekstra programvare som er nødvendig for å bruke (PS4 Avstandsspill). For å laste ned denne programvaren, følg anvisningene på skjermen.

Sette opp PS4™-systemet ditt

Før du bruker dette programmet, må du gjøre følgende på PS4™-systemet.

 • Aktiver Avstandsspill. Velg (Innstillinger) > [Tilkoblingsinnstillinger for Avstandsspill], og velg deretter avmerkingsboksen for [Aktiver Avstandsspill].
 • Aktiver systemet som ditt primære PS4™-system. Velg (Innstillinger) > [Kontoadministrasjon] > [Aktiver som din primære PS4] > [Aktiver].
 • For å starte avstandsspill mens PS4™-systemet er i hvilemodus, velg (Innstillinger) > [Strømsparingsinnstillinger] > [Still inn funksjoner som er tilgjengelige i hvilemodus]. Velg deretter avmerkingsboksen for [Forbli koblet til Internett] og [Aktiver påslåing av PS4 fra nettverk].

Bruke avstandsspill

 1. 1.Slå på PS4™-systemet eller sett det i hvilemodus.
 2. 2.Koble en kontroller til datamaskinen med en USB-kabel, eller parkoble den med en DUALSHOCK™4 USB trådløs adapter.
 3. 3.Åpne (PS4 Avstandsspill) på datamaskinen, og klikk deretter [Start].
 4. 4.Logg på med kontoen du bruker for tilgang til PlayStation™Network.
 • Du må pare ditt PS4™-system og datamaskinen manuelt hvis du ikke har aktivert PS4™-systemet som ditt primære system, eller hvis dette programmet ikke kan finne PS4™-systemet ditt. Koble til datamaskinen og PS4™-systemet over samme nettverk, og følg deretter anvisningene på skjermen.
 • Noen spill støtter ikke avstandsspill.
 • Gå til nettstedet for brukerstøtte i ditt land eller din region hvis du ønsker mer informasjon om lydinngang og -utgang under Avstandsspill.

Når avstandsspill ikke er tilgjengelig

Se følgende informasjon hvis avstandsspill ikke er tilgjengelig, eller hvis du opplever stabilitetsproblemer.

 • Vi anbefaler vanligvis en høyhastighets tilkobling med opplastnings- og nedlastningshastigheter på minst 5 Mbps.
  For å se anslått tilkoblingshastighet for ditt PS4™-system, velg (Innstillinger) > [Nettverk] > [Test Internett-tilkobling].
 • Vi anbefaler en kabelbasert Internett-tilkobling for både PS4™-systemet og datamaskinen din.
 • Hvis du bruker en Wi-Fi (trådløs) tilkobling, flytt PS4™-systemet nærmere tilgangspunktet eller ruteren. Sørg for at det ikke er noen hindringer mellom dem.
 • Andre enheter på nettverket kan bruke en stor mengde bredbånd. Vent til de står ubrukt før du bruker avstandsspill.
 • Windows - Velg [Innstillinger] > [Videokvalitet for Avstandsspill] på (PS4 Avstandsspill)-startskjermen. Konfigurer disse innstillingene:
  • For [Oppløsning], velg enten [Standard (540p)] eller [Lav (360p)].
  • For [Bildefrekvens], velg [Standard].
 • Mac - Åpne (PS4 Avstandsspill). Velg deretter [PS4 Remote Play] > [Valg] > [Videokvalitet for Avstandsspill] fra menylinjen. Konfigurer disse innstillingene:
  • For [Oppløsning], velg enten [Standard (540p)] eller [Lav (360p)].
  • For [Bildefrekvens], velg [Standard].

Tilkoblingshastigheten varierer avhengig av nettverksmiljøet ditt. Ta kontakt med Internett-tjenesteleverandører for detaljer.

Systemkrav

PS4™-system

Systemprogramvare versjon 6.50 eller senere

Oppdater alltid PS4™-systemet til siste versjon av systemprogramvaren.

Windows PC

 • En datamaskin med et av følgende operativsystem.
  • Windows 8.1 (32-biter eller 64-biter)
  • Windows 10 (32-biter eller 64-biter)
 • Intel® Core™ i5-560M prosessor 2,67 GHz eller raskere
 • Intel Core i5-2450M prosessor 2,50 GHz eller raskere
  Ved innstilling av [Videokvalitet for Avstandsspill] > [Oppløsning] til [Best (1080p)] og [Bildefrekvens] til [Høy] på et PS4™-system (CUH-7000-serien).
 • 100 MB eller mer tilgjengelig lagringsplass
 • 2 GB eller mer RAM
 • 1024 × 768 eller høyere skjermoppløsning
 • Lydkort
 • USB-port

Mac

 • En datamaskin med ett av de følgende operativsystemene.
  • macOS High Sierra
  • macOS Mojave
 • Intel Core i5-520M prosessor 2,40 GHz eller raskere
 • 40 MB eller mer tilgjengelig lagringsplass
 • 2 GB eller mer RAM
 • USB-port

Avinstallere programmet

Mappe- og kommandonavn kan variere avhengig av OS-versjonen.

Windows PC

I Windows-innstillinger, klikk på [Apper], eller på kontrollpanelet, klikk på [Programmer] > [Programmer og funksjoner], og avinstaller [PS4 Avstandsspill].

Mac

Dra [PS4 Avstandsspill] fra Programmer-mappen til søppelkurven. Velg deretter Finder > [Tøm søppelkurv].

Støtteinformasjon

Gå til nettstedet for brukerstøtte i ditt land eller din region hvis du ønsker mer informasjon om (PS4 Avstandsspill).

 • «PlayStation-familiemerke», «PlayStation» og «DUALSHOCK» er registrerte varemerker eller varemerker tilhørende Sony Interactive Entertainment Inc.
 • «SONY» er et registrert varemerke eller varemerke tilhørende Sony Corporation.
 • Mac and macOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
 • Intel and Intel Core are trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the U.S. and/or other countries.
 • Andre system- og produktnavn er generelt sett varemerker eller registrerte varemerker for deres respektive eiere.