Styr din PS4-konsol fra et Android TV

Installer PS Remote Play på dit Android TV™, og opret derefter forbindelse til din PS4-konsol.

Klargøring
Installation af appen
Opsætning af din PS4-konsol
Par din controller med dit Android TV
Start af Remote Play
Remote Play-kontrolelementer
Afslutning af Remote Play

Klargøring

 • TV eller enhed med Android TV™ OS 12 eller nyere
  Du kan også bruge Chromecast med Google TV™. Gå til Google Play™ for at få flere oplysninger.
 • PS4-konsol
  Opdater altid din PS4-konsol til den nyeste version af systemsoftwaren.
 • En konto til PlayStation™Network
  Brug den samme konto, som du bruger til din PS4-konsol. Hvis du ikke har en konto, skal du først oprette en.
 • Mobilenhed
  Log ind ved at scanne en QR-kode på din smartphone eller tablet.
 • Internetforbindelse med høj hastighed
  Vi anbefaler som standard, at du bruger en internetforbindelse med høj hastighed med en upload- og downloadhastighed på mindst 5 Mbps. Vi anbefaler at bruge en internetforbindelse med høj hastighed med en upload- og downloadhastighed på mindst 15 Mbps for at opnå den bedste præstation.
 • Trådløs DUALSHOCK®4 controller

Du kan også bruge en trådløs DualSense™-controller.

Installation af appen

Download og installer PS Remote Play på dit Android TV. Søg efter PS Remote Play-appen på dit Android TV for at downloade den.
Du skal kun gøre følgende første gang, du bruger appen. Du kan bruge appen til at oprette forbindelse til din PS5-konsol og PS4-konsol.

Opsætning af din PS4-konsol

Opsæt din PS4-konsol på følgende måde. Du skal kun gøre dette første gang, du bruger Remote Play:

 • Gå til Indstillinger > Indstillinger for Remote Play-forbindelse fra funktionsskærmen, og aktivér Aktiver Remote Play.
 • Gå til Indstillinger > Kontohåndtering > Aktivér som din primære PS4 fra funktionsskærmen, og vælg derefter Aktivér. Du kan kun aktivere denne indstilling på én PS4-konsol for hver konto. Få mere at vide om aktivering af din PS4-konsol som din primære konsol i Brugervejledningen til PS4.
 • Vælg Indstillinger > Strømspareindstillinger > Indstil funktioner, som er tilgængelige i pausetilstand for at starte Remote Play, mens din PS4-konsol er i pausetilstand. Markér derefter afkrydsningsfelterne for Bevar forbindelsen til internettet og Aktiver tænding af PS4 fra netværk.

Par din controller med dit Android TV

Når du bruger din controller sammen med dit Android TV for første gang, skal du parre dem.

1.
Sørg for, at lysstriben på din controller er slukket.
Hvis lysstriben er tændt, skal du trykke på PS-knappen og holde den nede, indtil den slukker. 
2.
Mens du trykker på SHARE-knappen og holder den nede, skal du trykke og holde PS-knappen nede, indtil lysstriben blinker.
3.
I indstillingerne i Android TV skal du vælge den controller, som du vil parre.
Når parringen er gennemført, lyser controllerens lysstribe.
 • En controller kan kun parres med én enhed ad gangen. Hver gang du skifter mellem enheder, skal du parre controlleren med den nye enhed.
 • For at forbinde en trådløs DualSense-controller skal du i trin 2, mens du trykker på -knappen (oprettelse) og holder den nede, trykke på og holde PS-knappen nede.

Start af Remote Play

Gør følgende, hver gang du opretter forbindelse til din PS4-konsol fra dit Android TV.

1.
Tænd for din PS4-konsol, eller sæt den i pausetilstand.
2.
Start PS Remote Play på dit Android TV, og vælg derefter Log på PSN.
3.
Log ind med den samme konto, som du bruger til din PS4-konsol.
Scan QR-koden, der vises på Android TV’et, med en mobilenhed, og log derefter ind.
4.
Vælg PS4.
Appen søger efter PS4-konsollen, som du opsatte i Opsætning af din PS4-konsol og opretter derefter forbindelse. Når den har oprettet forbindelse, vises skærmen for din PS4-konsol på dit Android TV, og du kan begynde at bruge Remote Play.

Se "Når Remote Play ikke er tilgængelig", hvis appen ikke kan finde den enhed, som du vil oprette forbindelse til, eller hvis du ikke kan oprette forbindelse, eller hvis du har en ustabil forbindelse.

Videokvalitet

Indstil en høj billedkvalitet for at få en mere jævn videokvalitet, når du bruger Remote Play. Gør følgende på dit Android TV.

1.
Start PS Remote Play , og log derefter ind.
2.
I det øverste højre hjørne på din skærm skal du vælge Indstillinger og derefter vælge Videokvalitet for Remote Play > Billedhastighed > Høj.

Remote Play-kontrolelementer

Hvis du trykker på PS-knappen under Remote Play, vises kontrolpanelet. Fra kontrolpanelet kan du gøre følgende:

 • Start
  Viser hjemmeskærmen for din PS4-konsol.
 • Genvejsmenu
  Viser genvejsmenuen for din PS4-konsol.
 • Afbryd
  Afslut Remote Play.
 • Under Remote Play kan du også trykke på enter-knappen på dit Android TV's fjernbetjening for at få vist kontrolpanelet.
 • Voice chat og andre funktioner, der bruger en mikrofon, understøttes ikke, når du bruger Remote Play med dit Android TV.

Afslutning af Remote Play

1.
Tryk på PS-knappen på controlleren under Remote Play.
Kontrolpanelet vises.
2.
Vælg Afbryd .
Hvis du vil sætte din PS4-konsol i pausetilstand, når du afslutter Remote Play, skal du markere afkrydsningsfeltet for Sæt den tilsluttede konsol i pausetilstand.
3.
Vælg OK.
Remote Play afsluttes, og skærmen vender tilbage til den oprindelige tilstand, før dit Android TV blev forbundet til din PS4-konsol.