Styr din PS5-konsol fra et Android TV

Installer PS Remote Play på dit Android TV™, og opret derefter forbindelse til din PS5-konsol.

Klargøring
Installation af appen
Opsætning af din PS5-konsol
Par din controller med dit Android TV
Start af Remote Play
Remote Play-kontrolelementer
Afslutning af Remote Play

Klargøring

Du skal bruge følgende for at kunne bruge Remote Play:

 • TV eller enhed med Android TV™ OS 12 eller nyere
  Du kan også bruge Chromecast med Google TV™. Gå til Google Play™ for at få flere oplysninger.
 • PS5-konsol
  Opdater altid din PS5-konsol til den nyeste version af systemsoftwaren.
 • En konto til PlayStation™Network
  Brug den samme konto, som du bruger til din PS5-konsol. Hvis du ikke har en konto, skal du først oprette en.
 • Mobilenhed
  Log ind ved at scanne en QR-kode på din smartphone eller tablet.
 • Internetforbindelse med høj hastighed
  Vi anbefaler som standard, at du bruger en internetforbindelse med høj hastighed med en upload- og downloadhastighed på mindst 5 Mbps. Vi anbefaler at bruge en internetforbindelse med høj hastighed med en upload- og downloadhastighed på mindst 15 Mbps for at opnå den bedste præstation.
 • Trådløs DualSense™-controller

Du kan også bruge en trådløs DUALSHOCK®4-controller.

Installation af appen

Download og installer PS Remote Play på dit Android TV. Søg efter PS Remote Play-appen på dit Android TV for at downloade den.
Du skal kun gøre følgende første gang, du bruger appen. Du kan bruge appen til at oprette forbindelse til din PS5-konsol og PS4-konsol.

Opsætning af din PS5-konsol

Opsæt din PS5-konsol på følgende måde. Du skal kun gøre dette første gang, du bruger Remote Play:

 • Vælg Indstillinger > System > Remote Play fra startskærmen, og aktivér Aktivér Remote Play.
 • Vælg Indstillinger > System > Strømbesparelse > Funktioner, som er tilgængelige i pausetilstand for at starte Remote Play, mens din PS5-konsol er i pausetilstand. Aktivér derefter Bevar forbindelsen til internettet og Aktivér tænding af PS5 fra netværk.

Par din controller med dit Android TV

Når du bruger din controller sammen med dit Android TV for første gang, skal du parre dem.

1.
Sørg for, at spillerindikatoren på din controller er slukket.
Hvis spillerindikatoren er tændt, skal du trykke på PS-knappen og holde den nede, indtil den slukker.
2.
Mens du trykker på -knappen (oprettelse) og holder den nede, skal du trykke på PS-knappen og holde den nede, indtil lysstriben blinker.
3.
I indstillingerne i Android TV skal du vælge den controller, som du vil parre.
Når parringen er gennemført, blinker controllerens lysstribe og derefter lyser spillerindikatoren.
 • En controller kan kun parres med én enhed ad gangen. Hver gang du skifter mellem enheder, skal du parre controlleren med den nye enhed.
 • For at forbinde en trådløs DUALSHOCK®4-controller skal du i trin 2, mens du trykker på SHARE-knappen og holder den nede, trykke på og holde PS-knappen nede.
 • Under Remote Play ser du muligvis Der er oprettet forbindelse til Remote Play. øverst på din skærm. Denne meddelelse vises, når en anden bruger logger på din PS5-konsol, mens du bruger Remote Play. Når den bruger logger af din PS5-konsol, forsvinder meddelelsen.
  Du kan undgå, at denne meddelelse bliver vist, mens du spiller et spil. På startskærmen for den PS5-konsol, som du har oprettet forbindelse til, vælger du Indstillinger > System > Remote Play og aktivér Skjul status på Remote Play-forbindelse.

Start af Remote Play

Gør følgende, hver gang du opretter forbindelse til din PS5-konsol fra dit Android TV.

1.
Tænd for din PS5-konsol, eller sæt den i pausetilstand.
2.
Start PS Remote Play på dit Android TV, og vælg derefter Log på PSN.
3.
Log på med den samme konto, som du bruger til din PS5-konsol.
Scan QR-koden, der vises på Android TV’et, med en mobilenhed, og log derefter ind.
4.
Vælg PS5.
Appen søger efter den PS5-konsol, som du har logget på med din konto, og opretter derefter automatisk forbindelse til konsollen. Når den har oprettet forbindelse, vises skærmen for din PS5-konsol på dit Android TV, og du kan begynde at bruge Remote Play. Hvis der findes flere PS5-konsoller, skal du vælge den konsol, som du vil bruge.
Fra anden gang du opretter forbindelse og efterfølgende, kan du vælge konsollen, som du tidligere har oprettet forbindelse til.
 • Dit Android TV kan ikke søge efter og oprette forbindelse til din PS5-konsol, hvis der er gået et stykke tid siden, at du sidst loggede på. Log på din PS5-konsol igen, før du bruger Remote Play.
 • Se "Når Remote Play ikke er tilgængelig", hvis appen ikke kan finde den enhed, som du vil oprette forbindelse til, eller hvis du ikke kan oprette forbindelse, eller hvis du har en ustabil forbindelse.

Brug af Remote Play med HDR-videokvalitet

Hvis dit Android TV og PS5-konsol er tilsluttet en skærm eller et fjernsyn, der understøtter HDR, kan du bruge Remote Play med HDR-videokvalitet.

1.
Gå til Indstillinger > Skærm og video > Video-output, og angiv HDR til Altid til eller Til, når det er understøttet fra startskærmen for din PS5-konsol.
2.
Start PS Remote Play på dit Android TV, og log derefter på.
3.
Vælg Indstillinger i øverste højre hjørne af skærmen, og vælg derefter Videokvalitet for Remote Play > HDR > Automatisk.

Remote Play-kontrolelementer

Hvis du trykker på PS-knappen under Remote Play, vises kontrolpanelet. Fra kontrolpanelet kan du gøre følgende:

 • Kontrolcenter
  Vælg dette for at få vist kontrolcenteret for din PS5-konsol.
 • Start
  Viser startskærmen for din PS5-konsol.
 • Afbryd
  Afslut Remote Play.
 • Under Remote Play kan du også trykke på enter-knappen på dit Android TV's fjernbetjening for at få vist kontrolpanelet.
 • Voice chat og andre funktioner, der bruger en mikrofon, understøttes ikke, når du bruger Remote Play med dit Android TV.

Afslutning af Remote Play

1.
Tryk på PS-knappen på controlleren under Remote Play.
Kontrolpanelet vises.
2.
Vælg Afbryd .
Markér afkrydsningsfeltet for Sæt den tilsluttede konsol i pausetilstand for at afslutte Remote Play, mens din PS5-konsol er i pausetilstand.
3.
Vælg OK.
Remote Play afsluttes, og skærmen vender tilbage til den oprindelige tilstand, før dit Android TV blev forbundet til din PS5-konsol.