ควบคุมคอนโซล PS5 ของคุณจากคอนโซล PS5 อื่น

เมื่อใช้ [Remote Play] คุณสามารถเชื่อมต่อกับคอนโซล PS5 ของคุณจากคอนโซล PS5 อีกเครื่องหนึ่งได้ คอนโซลที่คุณใช้ในการเชื่อมต่อกับคอนโซลอื่นจากระยะไกลเรียกว่า ไคลเอนต์ (Client) คอนโซลปลายทางที่คุณเชื่อมต่อเรียกว่า โฮสต์ (Host)

เตรียมตัวให้พร้อม

คุณจะต้องมีสิ่งต่อไปนี้เพื่อใช้การเล่นระยะไกล

 • คอนโซล PS5 สองคอนโซล (คอนโซลหนึ่งเพื่อใช้เป็นโฮสต์และอีกคอนโซลหนึ่งเพื่อใช้เป็นไคลเอนต์)
  อัพเดทคอนโซล PS5 เป็นซอฟต์แวร์ระบบเวอร์ชันล่าสุดเสมอ
 • บัญชีสำหรับ PlayStation™Network
  ใช้บัญชีเดียวกันสำหรับทั้งคอนโซลโฮสต์และไคลเอนต์ หากคุณไม่มีบัญชี คุณจะต้องสร้างบัญชีก่อน
 • การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
  ตามมาตรฐาน เราขอแนะนำให้ใช้การเชื่อมต่อความเร็วสูงที่มีความเร็วในการอัพโหลดและดาวน์โหลดอย่างน้อย 5 Mbps เพื่อประสิทธิภาพดีที่สุด เราขอแนะนำให้ใช้การเชื่อมต่อความเร็วสูงที่มีความเร็วในการอัพโหลดและดาวน์โหลดอย่างน้อย 15 Mbps
 • คอนโทรลเลอร์ไร้สายสำหรับคอนโซล PS5

นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้คอนโทรลเลอร์ไร้สาย DUALSHOCK®4 ได้

ตั้งค่าคอนโซล PS5 ของคุณ

ตั้งค่าคอนโซล PS5 ที่คุณจะใช้เป็นอุปกรณ์โฮสต์ คุณจะต้องทำตามขั้นตอนเหล่านี้ในครั้งแรกที่ใช้การเล่นระยะไกลเท่านั้น

 • จากหน้าจอหลัก เลือก [การตั้งค่า] > [ระบบ] > [การเล่นระยะไกล] แล้วเปิด [เปิดใช้การเล่นระยะไกล]
 • หากต้องการเริ่มการเล่นระยะไกลในขณะที่คอนโซล PS5 ของคุณอยู่ในโหมดพัก ให้เลือก [การตั้งค่า] > [ระบบ] > [การประหยัดพลังงาน] > [คุณสมบัติที่พร้อมใช้งานในโหมดพัก] จากนั้นเปิด [คงการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตไว้] และเลือก [เปิดใช้งานการเปิดเครื่อง PS5 จากเครือข่าย]

เริ่มการเล่นระยะไกล

คุณจะต้องทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ทุกครั้งที่คุณเชื่อมต่อกับคอนโซล PS5 ที่เป็นโฮสต์จากคอนโซล PS5 ที่เป็นไคลเอนต์

1.
เปิดคอนโซล PS5 ที่เป็นโฮสต์ หรือทำให้เข้าสู่โหมดพัก
2.
จากหน้าหลักเกมบนคอนโซล PS5 ที่เป็นไคลเอนต์ เลือก [Remote Play]
เมื่อคุณเลือก [การตั้งค่า] คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าคุณภาพวิดีโอสำหรับการเล่นระยะไกล เช่น ความละเอียดและอัตราเฟรม
3.
เลือก [PS5]
คุณจะเห็นข้อความระบุว่า “ก่อนเชื่อมต่อกับ PS5”
4.
เลือก [ตกลง]
หากระบบขอให้คุณป้อน ID ลงชื่อเข้าใช้และรหัสผ่าน ให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีที่คุณใช้สำหรับคอนโซล PS5 ที่เป็นโฮสต์
แอปจะค้นหาคอนโซล PS5 ที่คุณได้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีของคุณ จากนั้นจะเชื่อมต่อกับคอนโซลโดยอัตโนมัติ หลังจากเชื่อมต่อแล้ว หน้าจอคอนโซล PS5 ที่เป็นโฮสต์จะปรากฏขึ้น และคุณสามารถเริ่มใช้การเล่นระยะไกลได้ หากพบคอนโซล PS5 หลายเครื่อง ให้เลือกคอนโซลที่คุณต้องการใช้
 • คอนโซล PS5 ที่เป็นไคลเอนต์จะค้นหาและเชื่อมต่อกับคอนโซล PS5 ที่เป็นโฮสต์ไม่ได้หากคุณเข้าสู่ระบบครั้งสุดท้ายนานกว่า 60 วัน หากคุณไม่ได้ใช้คอนโซล PS5 ที่เป็นโฮสต์มาสักระยะหนึ่ง ให้เข้าสู่ระบบก่อนเริ่มการเล่นระยะไกล ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่ออย่างถูกต้องในขณะที่คุณอยู่ใกล้คอนโซล PS5 ที่เป็นโฮสต์ก่อน แล้วจึงพยายามเชื่อมต่อจากระยะไกลจากภายนอกบ้านของคุณ
 • หากแอปไม่พบอุปกรณ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ หรือหากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อได้ หรือการเชื่อมต่อไม่เสถียร โปรดดูที่ “เมื่อการเล่นระยะไกลไม่พร้อมใช้งาน

การควบคุมการเล่นระยะไกล

กดปุ่ม PS ศูนย์ควบคุมของคอนโซลไคลเอนต์จะปรากฏขึ้น
ในระหว่างการเล่นระยะไกล คุณจะควบคุมคอนโซล PS5 ที่เป็นโฮสต์โดยใช้การ์ดที่ปรากฏบนหน้าจอของคุณ จากการ์ด คุณสามารถเข้าถึงศูนย์ควบคุมและหน้าจอหลักของคอนโซลโฮสต์ได้
กดปุ่ม PS ค้างไว้ หน้าจอหลักของคอนโซลไคลเอนต์จะปรากฏขึ้น

เล่นเกมแบบผู้เล่นหลายคน

เมื่อผู้เล่นเริ่มใช้การเล่นระยะไกล ผู้เล่นอื่นสามารถเข้าร่วมเป็นผู้เล่นที่เพิ่มเข้ามาได้
ในการเข้าร่วมเซสชันการเล่นระยะไกลในฐานะผู้เล่นที่เพิ่มเข้ามา คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้คอนโซล PS5 ที่เป็นไคลเอนต์ จากนั้นกดปุ่ม (ตัวเลือก) บนคอนโทรลเลอร์ของคุณ
ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีของคุณเมื่อระบบขอให้ป้อน ID ลงชื่อเข้าใช้และรหัสผ่าน

 • เกมแบบผู้เล่นหลายคนสามารถมีผู้เล่นเข้าร่วมได้ทั้งหมดสามคน
 • เมื่อผู้เล่นที่เป็นผู้เริ่มการเล่นระยะไกลออก เซสชันจะสิ้นสุดลงสำหรับผู้เล่นทั้งหมดที่เข้าร่วมเกมแบบผู้เล่นหลายคน
 • คุณไม่สามารถใช้ไมโครโฟนของคุณในระหว่างเกมแบบมีผู้เล่นหลายคน

ออกจากการเล่นระยะไกล

1.
ในระหว่างการเล่นระยะไกล กดปุ่ม PS บนคอนโทรลเลอร์
ศูนย์ควบคุมของคอนโซล PS5 ที่เป็นไคลเอนต์จะปรากฏขึ้น
2.
เลือกการ์ดการเล่นระยะไกล จากนั้นเลือก [ปิดการเล่นระยะไกล] จากนั้นเลือก [เปิดทิ้งไว้] หรือ [เข้าสู่โหมดพัก]
การเล่นระยะไกลจะหยุดทำงาน และหน้าจอจะกลับสู่สถานะเดิมก่อนที่จะเชื่อมต่อกับคอนโซลโฮสต์