ควบคุมคอนโซล PS4 ของคุณจากอุปกรณ์มือถือ

ติดตั้ง [PS Remote Play] บนอุปกรณ์มือถือของคุณ เช่น สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต Android™, อุปกรณ์มือถือดิจิทัล iPhone หรืออุปกรณ์มือถือดิจิทัล iPad แล้วเชื่อมต่อกับคอนโซล PS4 ของคุณ

เตรียมตัวให้พร้อม

คุณจะต้องมีสิ่งต่อไปนี้เพื่อใช้การเล่นระยะไกล

 • สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต Android™, iPhone หรือ iPad
  สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับความต้องการของระบบ โปรดไปที่ Google Play™ หรือ App Store
 • คอนโซล PS4
  อัพเดทคอนโซล PS4 ของคุณให้เป็นซอฟต์แวร์ระบบเวอร์ชันล่าสุดเสมอ
 • บัญชีสำหรับ PlayStation™Network
  ใช้บัญชีเดียวกับที่คุณใช้สำหรับคอนโซล PS4 หากคุณไม่มีบัญชี คุณจะต้องสร้างบัญชีก่อน
 • การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
  ตามมาตรฐาน เราขอแนะนำให้ใช้การเชื่อมต่อความเร็วสูงที่มีความเร็วในการอัพโหลดและดาวน์โหลดอย่างน้อย 5 Mbps เพื่อประสิทธิภาพดีที่สุด เราขอแนะนำให้ใช้การเชื่อมต่อความเร็วสูงที่มีความเร็วในการอัพโหลดและดาวน์โหลดอย่างน้อย 15 Mbps
  หากต้องการใช้อินเทอร์เน็ตมือถือเพื่อเล่นระยะไกล คุณจำเป็นต้องตั้งค่าอุปกรณ์มือถือของคุณ สำหรับรายละเอียด โปรดดู "เตรียมอุปกรณ์มือถือของคุณ"
 • การเล่นระยะไกลจะใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่าบริการสตรีมวิดีโอต่างๆ มาก หากคุณเล่นระยะไกลด้วยอินเทอร์เน็ตมือถือ โปรดระมัดระวังว่าจะใช้อินเทอร์เน็ตเกินขีดจำกัดซึ่งจะเสียค่าใช้จ่ายสูงมาก
 • คุณสามารถเชื่อมต่อคอนโทรลเลอร์ไร้สายเข้ากับอุปกรณ์มือถือได้ หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เข้ากันได้และวิธีเชื่อมต่อคอนโทรลเลอร์ไร้สาย โปรดดู “การใช้คอนโทรลเลอร์ไร้สาย
 • หากต้องการใช้แชทผ่านเสียง คุณจะต้องมีไมโครโฟน เช่น ไมโครโฟนในตัวบนอุปกรณ์มือถือ

ติดตั้งแอป

จาก Google Play™ หรือ App Store ดาวน์โหลดและติดตั้ง [PS Remote Play] บนอุปกรณ์มือถือของคุณ คุณสามารถใช้แอปเดียวกันเพื่อเชื่อมต่อกับคอนโซล PS5 และคอนโซล PS4 นอกจากนี้ คุณยังสามารถเข้าถึง Google Play™ หรือ App Store โดยใช้รหัส 2D ต่อไปนี้ คุณจะต้องทำตามขั้นตอนเหล่านี้ในครั้งแรกที่ใช้แอปเท่านั้น

ตั้งค่าคอนโซล PS4 ของคุณ

ตั้งค่าคอนโซล PS4 ของคุณด้วยวิธีต่อไปนี้ คุณจะต้องทำตามขั้นตอนเหล่านี้ในครั้งแรกที่ใช้การเล่นระยะไกลเท่านั้น

 • จากหน้าจอฟังก์ชัน ไปที่ [การตั้งค่า] > [การตั้งค่าการเชื่อมต่อการเล่นระยะไกล] แล้วเปิด [เปิดใช้การเล่นระยะไกล]
 • จากหน้าจอฟังก์ชัน ไปที่ [การตั้งค่า] > [การจัดการบัญชี] > [เปิดใช้งาน PS4 หลักของคุณ] แล้วเลือก [เปิดใช้งาน] คุณสามารถเปิดใช้งานการตั้งค่านี้บนคอนโซล PS4 เพียงหนึ่งเครื่องสำหรับแต่ละบัญชีเท่านั้น สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดใช้งานคอนโซล PS4 เป็นคอนโซลหลักของคุณได้ใน คู่มือผู้ใช้ PS4
 • หากต้องการเริ่มการเล่นระยะไกลในขณะที่คอนโซล PS4 ของคุณอยู่ในโหมดพัก ให้เลือก [การตั้งค่า] > [การตั้งค่าประหยัดพลังงาน] > [ตั้งคุณสมบัติให้พร้อมใช้งานในโหมดพัก] จากนั้นเลือกช่องทำเครื่องหมายสำหรับ [คงการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตไว้] และเลือก [เปิดใช้งานการเปิดเครื่อง PS4 จากเครือข่าย]

เตรียมอุปกรณ์มือถือของคุณ

หากต้องการใช้อินเทอร์เน็ตมือถือเพื่อเล่นระยะไกล คุณจำเป็นต้องตั้งค่าอุปกรณ์มือถือของคุณ คุณอาจไม่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตมือถือเพื่อเล่นระยะไกลได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการและสภาพเครือข่าย
หากอุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่อกับ Wi-Fi® คุณสามารถใช้ Wi-Fi ต่อไปได้เมื่อเริ่มการเล่นระยะไกล

1.
เปิด [PS Remote Play] บนอุปกรณ์มือถือ แล้วเลือก [ลงชื่อเข้าใช้ PSN]
2.
ลงชื่อเข้าใช้บัญชีเดียวกับที่คุณใช้สำหรับคอนโซล PS4
3.
เลือก [การตั้งค่า] ที่มุมบนขวาของหน้าจอ แล้วเปิด [อินเทอร์เน็ตมือถือ] > [การใช้อินเทอร์เน็ตมือถือ]
4.
เลือก [ตกลง]
 • เราแนะนำให้คุณเปิด [แจ้งฉันเมื่อใช้อินเทอร์เน็ตมือถือ] คุณจะได้รับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่เริ่มการเล่นระยะไกลด้วยอินเทอร์เน็ตมือถือ
 • คุณสามารถเลือกคุณภาพของภาพในการเล่นระยะไกลเมื่อใช้อินเทอร์เน็ตมือถือได้ เลือก [คุณภาพวิดีโอสำหรับการสตรีม] เพื่อปรับการตั้งค่านี้ ปริมาณอินเทอร์เน็ตที่ใช้จะขึ้นอยู่กับคุณภาพวิดีโอที่คุณเลือก

เริ่มการเล่นระยะไกล

คุณจะต้องทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ทุกครั้งที่คุณเชื่อมต่อกับคอนโซล PS4 จากอุปกรณ์มือถือ

1.
เปิดคอนโซล PS4 หรือทำให้เข้าสู่โหมดพัก
2.
เปิด [PS Remote Play] บนอุปกรณ์มือถือ แล้วเลือก [ลงชื่อเข้าใช้ PSN]
3.
ลงชื่อเข้าใช้บัญชีเดียวกับที่คุณใช้สำหรับคอนโซล PS4
4.
เลือก [PS4]
แอปจะค้นหาคอนโซล PS4 ที่คุณตั้งค่าไว้ใน ตั้งค่าคอนโซล PS4 ของคุณ แล้วเชื่อมต่อ หลังจากเชื่อมต่อแล้ว หน้าจอคอนโซล PS4 ของคุณจะปรากฏขึ้นบนอุปกรณ์มือถือ และคุณสามารถเริ่มใช้การเล่นระยะไกลได้
ตั้งแต่ครั้งที่สองเป็นต้นไป คุณจะสามารถเลือกคอนโซลที่คุณเชื่อมต่อก่อนหน้านี้ได้
 • ก่อนที่จะพยายามเชื่อมต่อจากระยะไกลจากนอกบ้านของคุณ โปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่ออย่างถูกต้องในขณะที่คุณอยู่ใกล้คอนโซล PS4
 • หากแอปไม่พบอุปกรณ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ หรือหากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อได้ หรือการเชื่อมต่อไม่เสถียร โปรดดูที่ “เมื่อการเล่นระยะไกลไม่พร้อมใช้งาน

การควบคุมการเล่นระยะไกล

หากคุณแตะบนหน้าจอของอุปกรณ์มือถือในระหว่างการเล่นระยะไกล ปุ่มคอนโทรลเลอร์จะปรากฏขึ้น

หากคุณใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต Android™ การออกแบบปุ่มและไอคอนอาจแตกต่างกันไป

หากคุณเลือก [ตัวเลือก] แผงควบคุมจะปรากฏขึ้น

คุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้ได้จากแผงควบคุม

 • การตั้งค่า
  เปลี่ยนการตั้งค่าต่างๆ เช่น การวางแนวหน้าจอและการแสดงปุ่มควบคุม แผงควบคุมยังเป็นที่ที่คุณจะออกจากการเล่นระยะไกลด้วย
 • ปุ่ม SHARE
  ทำหน้าที่เดียวกับปุ่ม SHARE ของคอนโทรลเลอร์
 • ปุ่ม PS
  แสดงหน้าจอหลักของคอนโซล PS4
 • สถานะไมโครโฟน
  เลือก [เปิดไมค์] / [ปิดไมค์] เพื่อเปิดหรือปิดไมโครโฟน

 • ปุ่ม OPTIONS
  ทำหน้าที่เดียวกับปุ่ม OPTIONS ของคอนโทรลเลอร์
 • ปิด
  ปิดแผงควบคุม

ออกจากการเล่นระยะไกล

1.
แตะบนหน้าจอระหว่างที่ใช้การเล่นระยะไกล
ปุ่มคอนโทรลเลอร์จะปรากฏขึ้น
2.
ที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ให้เลือก [ตัวเลือก]
แผงควบคุมสำหรับการเล่นระยะไกลจะปรากฏขึ้น
3.
เลือก [การตั้งค่า] แล้วเลือก [เลิกเชื่อมต่อ]
คุณจะเห็นข้อความระบุว่า “เซสชันการเล่นระยะไกลนี้จะถูกยกเลิกการเชื่อมต่อ”
หากต้องการออกจากการเล่นระยะไกลในขณะที่คอนโซล PS4 ของคุณอยู่ในโหมดพัก ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย [ตั้งค่าคอนโซลที่เชื่อมต่ออยู่ให้เป็นโหมดพัก]
4.
เลือก [ตกลง]
การเล่นระยะไกลจะหยุดทำงาน และหน้าจอจะกลับสู่สถานะเดิมก่อนที่อุปกรณ์มือถือของคุณจะเชื่อมต่อกับคอนโซล PS4