Om fjärrspel inte är tillgängligt

Oavsett vilka problem du har när fjärrspel inte är tillgängligt börjar du med att kontrollera internetanslutningen, systemprogramvaran och appen. Mer information finns i ”Kontrollera detta först om fjärrspel inte är tillgängligt”.
Beroende på situationen kontrollerar du även följande:

 • Innan du försöker fjärransluta utanför hemmet kontrollerar du att enheten ansluter korrekt när du är i närheten av den PS5- eller PS4-konsol du försöker styra.
 • Beroende på spelet eller hur det används är det inte säkert att fjärrspel stöds. Se ”Begränsningar” för mer information.
 • Du kan även besöka supportwebbplatsen för mer information.

Kontrollera detta först om fjärrspel inte är tillgängligt

 • Kontrollera att PS5- eller PS4-konsolen kan ansluta till internet och att du kan logga in på PlayStation Network.

  • På PS5-konsolen går du via hemskärmen till [Inställningar] > [Nätverk] > [Anslutningsstatus] och väljer [Internet-anslutning] eller [PlayStation Network].
  • På PS4-konsolen går du via funktionsskärmen till [Inställningar] och väljer [Nätverk]. Kontrollera att kryssrutan är markerad för [Anslut till internet]. Du kan även prova att gå via [Testa Internet-anslutning] och sedan välja [Internet-anslutning] eller [Inloggning på PlayStation Network].
 • Kontrollera att systemprogramvaran på PS5- eller PS4-konsolen har uppdaterats till den senaste versionen.

  • På PS5-konsolen går du via hemskärmen till [Inställningar] > [System] > [Systemprogramvara] > [Uppdatering och inställning av systemprogramvara] och väljer [Uppdatera systemprogramvaran].
  • På PS4-konsolen går du via funktionsskärmen till [Inställningar] och väljer [Uppdatering av systemprogramvara].
 • Kontrollera att [PS Remote Play] är uppdaterat till den senaste versionen på din Windows-dator, Mac eller mobilenhet.
  Om det inte är uppdaterat till den senaste versionen startar du [PS Remote Play] och följer sedan anvisningarna på skärmen för att uppdatera appen.

Om din klientenhet inte kan hitta PS5- eller PS4-konsolen du försöker styra

 • Du kan länka en enhet (klienten) manuellt för att fjärrstyra en andra enhet (värden). När du har anslutit båda enheterna till samma nätverk följer du anvisningarna på skärmen.

  • På PS5-värdkonsolen går du via hemskärmen till [Inställningar] > [System] > [Fjärrspel] och väljer [Länka enhet], så visas ett nummer. Starta Remote Play-appen på klientenheten. Ange numret från din PS5-värdkonsol i Remote Play-appen på din klientenhet för att länka de två enheterna.
  • På PS4-värdkonsolen går du via funktionsskärmen till [Inställningar] > [Inställningar för anslutning till fjärrspel] och väljer [Lägg till enhet], så visas ett nummer. Starta Remote Play-appen på klientenheten. Ange numret från din PS4-värdkonsol i Remote Play-appen på din klientenhet för att länka de två enheterna.
 • Fjärrspel använder UDP-porten 8572 för att ansluta till PS5-konsolen, PS4-konsolen eller mobilenheten. Kontrollera att routern, internetleverantören eller mobiloperatören inte blockerar den här porten. Om routern blockerar den här porten kan du ställa in portvidarebefordran och tillåta åtkomst från internet till PS5- eller PS4-konsolen. Detta kan räcka för att du ska kunna använda fjärrspel. Om porten inte är blockerad eller om du fortfarande inte kan använda fjärrspel efter att ha konfigurerat portvidarebefordran kontaktar du din internetleverantör.

  Om du använder mobildata kontaktar du din mobiloperatör.

  ”Portvidarebefordran”, som även kallas ”portmappning” eller ”adressomvandling”, omdirigerar en signal från en specifik port (ingången) till en annan utsedd port (utgången).

 • Om du inte kan hämta någon NAT-typ stöds inte fjärrspel av nätverksmiljön. Du kan kontrollera NAT-typen genom att starta [PS Remote Play] och vidta följande åtgärder.

  • På en Windows-dator går du till [Inställningar] och väljer [Information].
  • På en Mac väljer du [Inställningar].
  • På en mobilenhet går du till [Inställningar] och väljer [NAT-typ].

  Om nätverksmiljön använder NAT-typ 3 kanske du inte kan ansluta till andra enheter, och du kanske inte kan använda fjärrspel.

Om anslutningen är instabil

 • Vi rekommenderar att du använder en fast anslutning för att ansluta PS5-konsolen, PS4-konsolen, Windows-datorn eller Mac-datorn till internet.
 • Vi rekommenderar en snabb uppkoppling med en uppladdnings- och nedladdningshastighet på minst 5 Mbit/s. Kontrollera den uppskattade anslutningshastigheten för PS5- eller PS4-konsolen på följande sätt.

  • På en PS5-konsol går du till [Inställningar] > [Nätverk] > [Anslutningsstatus] och väljer [Testa Internet-anslutning].
  • På en PS4-konsol går du till [Inställningar] > [Nätverk] och väljer [Testa Internet-anslutning].

  Om nätverksmiljön inte stödjer en tillräckligt hög uppkopplingshastighet kontaktar du din internetleverantör eller mobiloperatör för mer information.

 • Under fjärrspel kan strömmande video eller annan media på klientenheten få videouppspelningen att flimra och hacka. Det kan även hända om andra enheter i nätverket använder en stor mängd bandbredd. Vänta tills de är inaktiva innan du använder fjärrspel.
 • Om du använder fjärrspel för att styra PS4-konsolen från en Windows-dator, en Mac-dator eller en mobilenhet går du till [Inställningar] och väljer [Videokvalitet för fjärrspel] för att ställa in en lägre upplösning. Då kan du få en mer stabil anslutning så att fjärrspelet går smidigare. Om du använder fjärrspel för att styra PS5- eller PS4-konsolen (serierna CUH-7000/CUH-7100/CUH-7200) justeras videokvaliteten automatiskt utifrån nätverksstatusen.

Om du använder fjärrspel med mobildata

 • Använd fjärrspel på en plats med stabil och tillräckligt snabb uppkoppling.
 • Om du flyttar omkring klientenheten kan anslutningen bli instabil, vilket kan få fjärrspel att avbrytas eller kopplas från.
 • Fjärrspel kopplas från om du växlar mellan mobildata och Wi-Fi® under användning.
 • Beroende på mobiloperatörens nätverksstruktur kanske fjärrspel inte är tillgängligt eller så kan det avbrytas på grund av en instabil uppkoppling. Det kan också hända att videokvaliteten är dålig och inte förbättras.
 • Beroende på vilket mobilavtal du har kan uppkopplingshastigheten och dataanvändningen vara begränsad. I så fall är fjärrspel inte tillgängligt. Om du vill ha mer information läser du mobilavtalet eller kontaktar mobiloperatören.
 • Om du ser en felkod använder du följande information som referens.
  0x81221101
  0x81221104
  0x81221105
  0x81221106
  Uppkopplingshastigheten är inte tillräckligt snabb för fjärrspel. Vi rekommenderar en snabb uppkoppling med en uppladdnings- och nedladdningshastighet på minst 5 Mbit/s.
  0x81121102 Anslutningen är instabil. Om du går till en annan plats eller väntar en stund kanske du kan ansluta igen.
  0x81221103 Mobilnätet är överbelastat. Om du väntar en stund kanske du kan ansluta igen.

Om du fortfarande har problem med att använda mobildata för fjärrspel kan du läsa ”Om din klientenhet inte kan hitta PS5- eller PS4-konsolen du försöker styra” och ”Om anslutningen är instabil” för mer information som kan vara till hjälp.