Styra din PS4-konsol från en mobilenhet

Installera [PS Remote Play] på din mobilenhet, till exempel en Android™-smarttelefon eller -surfplatta, iPhone digital mobilenhet eller iPad digital mobilenhet och anslut till din PS4-konsol.

Kom igång

Du behöver följande för att använda fjärrspel:

 • Android™-smarttelefon eller -surfplatta, iPhone eller iPad
  Gå till Google Play™ eller App Store för information om systemkrav.
 • PS4-konsol
  Uppdatera alltid din PS4-konsol till den senaste versionen av systemprogramvaran.
 • Ett konto för PlayStation™Network
  Använd samma konto som du använder för din PS4-konsol. Om du inte har ett konto måste du skapa ett först.
 • Internetanslutning med hög hastighet
  Vi rekommenderar som standard en höghastighetsanslutning med uppladdnings- och nedladdningshastigheter på minst 5 Mbit/s. För bästa prestanda rekommenderar vi en höghastighetsanslutning med uppladdnings- och nedladdningshastigheter på minst 15 Mbit/s.
  För att använda mobildata för fjärrspel behöver du konfigurera din mobilenhet. Mer information finns i ”Förbereda din mobilenhet”.
 • Fjärrspel använder mycket mer data än de flesta videoströmningstjänster. Om du använder fjärrspel med mobildata bör du vara försiktig så att det inte förbrukar hela din datamängd eller orsakar höga kostnader på mobilräkningen.
 • Du kan ansluta din trådlösa handkontroll till din mobilenhet. Läs ”Använda en trådlös handkontroll” för att ta reda på mer om kompatibla enheter och hur du ansluter en trådlös handkontroll.
 • För att använda röstchatt behöver du en mikrofon, till exempel den inbyggda mikrofonen på din mobilenhet.

Installera appen

Ladda ned och installera [PS Remote Play] på din mobilenhet från Google Play™ eller App Store. Du kan använda samma app för att ansluta till din PS5-konsol och PS4-konsol. Du kan även få åtkomst till Google Play™ eller App Store med följande 2D-koder. Du behöver bara genomföra de här stegen första gången du använder appen.

Konfigurera din PS4-konsol

Konfigurera din PS4-konsol på följande sätt. Du behöver bara göra det första gången du använder fjärrspel:

 • Från funktionsskärmen går du till [Inställningar] > [Inställningar för anslutning till fjärrspel] och aktiverar [Aktivera fjärrspel].
 • Från funktionsskärmen går du till [Inställningar] > [Kontohantering] > [Aktivera som ditt primära PS4-system] och väljer [Aktivera]. Du kan bara aktivera den här inställningen på en PS4-konsol per konto. Läs mer om att aktivera PS4-konsolen som din primära konsol i Användarhandboken för PS4.
 • För att starta fjärrspel när din PS4-konsol är i viloläge väljer du [Inställningar] > [Energisparinställningar] > [Ställ in funktioner som är tillgängliga i viloläge]. Markera sedan kryssrutorna för [Fortsätt vara ansluten till Internet] och [Aktivera start av PS4-systemet från nätverket].

Förbereda din mobilenhet

För att använda mobildata för fjärrspel behöver du konfigurera din mobilenhet. Beroende på operatör och nätverksförhållanden kanske du inte kan använda mobildata för fjärrspel.
Om din enhet är ansluten till Wi-Fi® fortsätter du att använda Wi-Fi när du startar fjärrspel.

1.
Starta [PS Remote Play] på din mobilenhet och välj [Logga in på PSN].
2.
Logga in med samma konto som du använder för din PS4-konsol.
3.
Välj [Inställningar] längst upp till höger på skärmen och aktivera [Mobildata] > [Använder mobildata].
4.
Välj [OK].
 • Vi rekommenderar att du aktiverar [Informera mig när jag använder mobildata]. Du meddelas varje gång du startar fjärrspel med mobildata.
 • Du kan välja bildkvalitet på fjärrspel när du använder mobildata. Välj [Videokvalitet för strömning] för att justera den här inställningen. Datatrafik kan variera beroende på videokvaliteten du använder.

Starta fjärrspel

Utför följande steg varje gång du ansluter till din PS4-konsol från din mobilenhet.

1.
Starta din PS4-konsol eller försätt den i viloläge.
2.
Starta [PS Remote Play] på din mobilenhet och välj [Logga in på PSN].
3.
Logga in med samma konto som du använder för din PS4-konsol.
4.
Välj [PS4].
Appen söker efter PS4-konsolen som du konfigurerade i Konfigurera din PS4-konsol och ansluter. När den anslutits visas skärmen för din PS4-konsol på din mobilenhet och du kan börja använda fjärrspel.
Från och med andra gången kan du välja konsolen som du anslutit till tidigare.
 • Innan du försöker fjärransluta utanför ditt hem kontrollerar du att du kan ansluta enheten när du befinner dig nära PS4-konsolen.
 • Se ”Om fjärrspel inte är tillgängligt” om appen inte kan hitta enheten som du vill ansluta till, eller om du inte kan använda fjärrspel.

Fjärrspelskontroller

Om du trycker på skärmen på din mobilenhet under fjärrspel visas handkontrollknapparna.

Om du använder en Android™-telefon eller -surfplatta kan utseendet på knappar och ikoner variera.

Om du väljer [alternativ] visas kontrollpanelen.

Du kan göra följande från kontrollpanelen:

 • Inställningar
  Du kan ändra inställningar som skärmorientering och hur handkontrollsknapparna visas. På kontrollpanelen kan du även avsluta fjärrspel.
 • SHARE-knapp
  Har samma funktioner som handkontrollens SHARE-knapp.
 • PS-knapp
  Visar hemskärmen för din PS4-konsol.
 • Mikrofonstatus
  Välj [Mikrofon på]/ [Mikrofon av] för att slå på eller stänga av mikrofonen.

 • OPTIONS-knapp
  Har samma funktioner som handkontrollens OPTIONS-knapp.
 • Stäng
  Stäng kontrollpanelen.

Avsluta fjärrspel

1.
Tryck på skärmen under fjärrspel.
Handkontrollsknapparna visas.
2.
Välj [alternativ] längst ner till höger på skärmen.
Kontrollpanelen för fjärrspel visas.
3.
Välj [Inställningar] och sedan [Koppla från].
Du ser meddelandet ”Fjärrspelssessionen kopplas från”.
För att avsluta fjärrspel när din PS4-konsol är i viloläge markerar du kryssrutan [Sätt den anslutna konsolen i viloläge].
4.
Välj [OK].
Fjärrspel avslutas och skärmen återgår till läget innan din mobilenhet anslöts till din PS4-konsol.