Sterowanie konsolą PS5 z komputera Mac

Przygotowanie

Do korzystania z usługi Remote Play są wymagane następujące elementy:

 • Komputer Mac

  System operacyjny macOS High Sierra
  macOS Mojave
  macOS Catalina
  macOS Big Sur
  macOS Monterey
  Pamięć masowa 40 MB lub więcej
  RAM 2 GB lub więcej
 • Konsola PS5
  Zawsze aktualizuj konsolę PS5 do najnowszej wersji oprogramowania systemu.
 • Konto w PlayStation™Network
  Korzystaj z tego samego konta, co na konsoli PS5. W przypadku braku konta, najpierw je utwórz.
 • Szybkie połączenie internetowe
  Standardowo zalecamy szybkie połączenie internetowe o szybkości przesyłania i pobierania co najmniej 5 Mb/s. Dla najlepszej wydajności zalecamy szybkie połączenie internetowe o szybkości przesyłania i pobierania co najmniej 15 Mb/s.
 • Kontroler bezprzewodowy DualSense™
  Możesz skorzystać z funkcji Bluetooth®, aby połączyć kontroler z komputerem Mac z systemem macOS Big Sur (11.3) lub nowszym. Jeśli nie możesz skorzystać z funkcji Bluetooth®, użyj przewodu USB.
 • Możesz też korzystać z kontrolera bezprzewodowego DUALSHOCK®4. Połącz kontroler z komputerem Mac za pomocą funkcji Bluetooth® lub przewodu USB.
 • Szczegóły dotyczące parowania za pomocą funkcji Bluetooth® zawiera rozdział „Używanie kontrolera bezprzewodowego”.
 • Aby korzystać z czatu głosowego, potrzebny będzie mikrofon, taki jak mikrofon wbudowany w komputerze Mac.

Instalacja aplikacji

Poniższe kroki są wymagane tylko podczas pierwszego użycia aplikacji. Możesz korzystać z tej samej aplikacji, aby połączyć się z konsolą PS5 i konsolą PS4.

1.

Pobierz aplikację [PS Remote Play] i zapisz ją na pulpicie lub w innej lokalizacji.
Przeczytaj „Umowę licencyjną użytkownika końcowego aplikacji SIE” oraz „Politykę prywatności”. Po zaznaczeniu pola wyboru przycisk pobierania stanie się dostępny.

Pobieranie
2.
Uruchom plik instalacyjny i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zainstalować aplikację.

Konfiguracja konsoli PS5

Skonfiguruj konsolę PS5 w sposób opisany poniżej. Kroki te trzeba wykonać tylko podczas pierwszego użycia usługi Remote Play:

 • Z ekranu głównego wybierz pozycje [Ustawienia] > [System] > [Remote Play], a następnie włącz opcję [Włącz usługę Remote Play].
 • Aby uruchomić usługę Remote Play, gdy konsola PS5 pracuje w trybie spoczynku, wybierz pozycje [Ustawienia] > [System] > [Oszczędzanie energii] > [Funkcje dostępne w trybie spoczynku]. Następnie włącz opcje [Zachowaj połączenie z Internetem] i [Zezwalaj na włączanie konsoli PS5 przez sieć].

Uruchamianie usługi Remote Play

Poniższe kroki należy wykonać przy każdym połączeniu z konsolą PS5 z komputera Mac.

1.
Włącz konsolę PS5 lub wprowadź ją w tryb spoczynku.
2.
Połącz komputer Mac z kontrolerem za pomocą funkcji Bluetooth®.
Szczegóły dotyczące parowania za pomocą funkcji Bluetooth® zawiera rozdział „Używanie kontrolera bezprzewodowego”.
Możesz też korzystać z przewodu USB.
3.
Uruchom aplikację [PS Remote Play] na komputerze Mac i wybierz opcję [Wpisz się do PSN].
4.
Wpisz się na konto używane na konsoli PS5.
Po wybraniu pozycji [Ustawienia] możesz skonfigurować ustawienia jakości wideo dla usługi Remote Play, takie jak rozdzielczość i liczba klatek na sekundę.
5.
Wybierz pozycję [PS5].
Aplikacja szuka konsoli PS5, na której wpisano się na konto, a następnie łączy się z nią automatycznie. Po połączeniu na komputerze Mac wyświetla się ekran konsoli PS5 i możesz zacząć używać usługi Remote Play. Jeśli zostanie znalezionych kilka konsoli PS5, wybierz jedną z nich.
Za drugim razem będzie można wybrać konsolę, z którą połączono się poprzednio.
 • Jeśli minęło ponad 60 dni od ostatniego logowania na konsoli PS5, nie będzie można jej wyszukać ani się z nią połączyć z poziomu komputera Mac. Przed próbą nawiązania zdalnego połączenia spoza domu sprawdź, czy urządzenie łączy się prawidłowo, gdy znajdujesz się w pobliżu konsoli PS5.
 • Jeśli aplikacja nie może znaleźć urządzenia do połączenia lub jeśli nie możesz się połączyć lub masz niestabilne połączenie, zapoznaj się z rozdziałem „Gdy usługa Remote Play jest niedostępna”.

Elementy sterowania w usłudze Remote Play

Poza kontrolerem możesz też sterować konsolą PS5 przy użyciu panelu sterowania.
Po przesunięciu wskaźnika myszy komputera Mac na ekranie w trakcie korzystania z usługi Remote Play, na panelu sterowania zostaną wyświetlone poniższe elementy:

 • Przycisk tworzenia
  Pełni takie same funkcje, co przycisk (tworzenie) na kontrolerze.
 • Przycisk PS
  Wyświetla centrum sterowania konsoli PS5.
 • Przycisk opcji
  Pełni takie same funkcje, co przycisk (opcje) na kontrolerze.
 • Stan mikrofonu
  Wybierz opcję [Mikrofon wł.] / [Mikrofon wył.], aby włączyć lub wyłączyć mikrofon.

  Ikona przedstawiająca stan mikrofonu przełącza się. Mikrofon wł.
  Mikrofon wył.
  Mikrofon nie jest podłączony
 • Poziom naładowania baterii
  Sprawdź poziom naładowania baterii kontrolera.

Zamykanie usługi Remote Play

1.
Kliknij pole Przycisk zamykania znajdujące się w lewym górnym rogu ekranu, na którym korzystasz z usługi Remote Play.
Wyświetli się komunikat „Nastąpi rozłączenie sesji Remote Play”.
Aby zamknąć usługę Remote Play, gdy konsola PS5 pracuje w trybie spoczynku, zaznacz pole wyboru [Przełącz podłączoną konsolę do trybu spoczynku].
2.
Wybierz opcję [OK].
Usługa Remote Play zostanie zamknięta, a ekran powróci do stanu oryginalnego sprzed połączenia komputera Mac z konsolą PS5.

Aby odinstalować aplikację [PS Remote Play], przeciągnij ikonę [PS Remote Play] z folderu Aplikacje do kosza. Następnie przejdź do Findera i wybierz opcję [Opróżnij kosz].