Sterowanie konsolą PS4 z komputera z systemem Windows

Zainstaluj aplikację [PS Remote Play] na komputerze z systemem Windows i połącz się z konsolą PS4.

Przygotowanie

Do korzystania z usługi Remote Play są wymagane następujące elementy:

 • Komputer z systemem Windows

  System operacyjny Windows 10
  Windows 11
  Procesor Intel® Core™ 7. generacji lub nowszy
  Pamięć masowa 100 MB lub więcej
  RAM 2 GB lub więcej
  Rozdzielczość ekranu 1024 × 768 lub wyższa
  Karta dźwiękowa Wymagana
  Port USB Wymagany
 • Konsola PS4
  Zawsze aktualizuj konsolę PS4 do najnowszej wersji oprogramowania systemu.
 • Konto w PlayStation™Network
  Korzystaj z tego samego konta, co na konsoli PS4. W przypadku braku konta, najpierw je utwórz.
 • Szybkie połączenie internetowe
  Standardowo zalecamy szybkie połączenie internetowe o szybkości przesyłania i pobierania co najmniej 5 Mb/s. Dla najlepszej wydajności zalecamy szybkie połączenie internetowe o szybkości przesyłania i pobierania co najmniej 15 Mb/s.
 • Kontroler bezprzewodowy DUALSHOCK®4
 • Przewód USB
  Połącz komputer z systemem Windows i kontroler za pomocą przewodu USB.
 • Możesz też korzystać z kontrolera bezprzewodowego DualSense™. Połącz kontroler z komputerem z systemem Windows przy pomocy przewodu USB.
 • Aby korzystać z czatu głosowego, potrzebny będzie mikrofon, taki jak mikrofon wbudowany w komputerze z systemem Windows.

Instalacja aplikacji

Poniższe kroki są wymagane tylko podczas pierwszego użycia aplikacji. Możesz korzystać z tej samej aplikacji, aby połączyć się z konsolą PS4 i konsolą PS5.

1.

Pobierz aplikację [PS Remote Play] i zapisz ją na pulpicie lub w innej lokalizacji.
Przeczytaj „Umowę licencyjną użytkownika końcowego aplikacji SIE” oraz „Politykę prywatności”. Po zaznaczeniu pola wyboru przycisk pobierania stanie się dostępny.

Pobieranie
2.
Uruchom plik instalacyjny i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zainstalować aplikację.
Podczas instalacji na ekranie może się wyświetlić monit o pobranie dodatkowego oprogramowania, które jest wymagane do korzystania z aplikacji [PS Remote Play]. Aby pobrać to oprogramowanie, postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Konfiguracja konsoli PS4

Skonfiguruj konsolę PS4 w sposób opisany poniżej. Kroki te trzeba wykonać tylko podczas pierwszego użycia usługi Remote Play:

 • Z ekranu funkcji przejdź do pozycji [Ustawienia] > [Ustawienia połączenia gry zdalnej], a następnie włącz opcję [Włącz grę zdalną].
 • Z ekranu funkcji przejdź do pozycji [Ustawienia] > [Zarządzanie kontami]> [Aktywuj jako podstawowe PS4], a następnie wybierz opcję [Aktywuj]. Ustawienie możesz włączyć tylko na jednej konsoli PS4 dla każdego konta. Więcej informacji o aktywowaniu konsoli PS4 jako głównej konsoli zawiera Podręcznik użytkownika PS4.
 • Aby uruchomić usługę Remote Play, gdy konsola PS4 pracuje w trybie spoczynku, wybierz pozycje [Ustawienia] > [Ustawienia oszczędzania energii] > [Ustaw funkcje dostępne w trybie spoczynku]. Następnie włącz opcje [Zachowaj połączenie z Internetem] i [Zezwalaj na włączanie PS4 przez sieć].

Uruchamianie usługi Remote Play

Poniższe kroki wykonaj przy każdym połączeniu z konsolą PS4 z komputera z systemem Windows.

1.
Włącz konsolę PS4 lub wprowadź ją w tryb spoczynku.
2.
Połącz kontroler z komputerem z systemem Windows przy pomocy przewodu USB.
3.
Uruchom aplikację [PS Remote Play] na komputerze z systemem Windows i wybierz opcję [Wpisz się do PSN].
4.
Wpisz się na konto używane na konsoli PS4.
Po wybraniu pozycji [Ustawienia] możesz skonfigurować ustawienia jakości wideo dla usługi Remote Play, takie jak rozdzielczość i liczba klatek na sekundę.
5.
Wybierz pozycję [PS4].
Aplikacja szuka konsoli PS4, która została skonfigurowana w rozdziale Konfiguracja konsoli PS4, a następnie się z nią łączy. Po połączeniu na komputerze z systemem Windows wyświetla się ekran konsoli PS4 i możesz zacząć używać usługi Remote Play.
Za drugim razem będzie można wybrać konsolę, z którą połączono się poprzednio.
 • Przed próbą nawiązania zdalnego połączenia spoza domu sprawdź, czy urządzenie łączy się prawidłowo, gdy znajdujesz się w pobliżu konsoli PS4.
 • Jeśli aplikacja nie może znaleźć urządzenia do połączenia lub jeśli nie możesz się połączyć lub masz niestabilne połączenie, zapoznaj się z rozdziałem „Gdy usługa Remote Play jest niedostępna”.

Elementy sterowania w usłudze Remote Play

Poza kontrolerem możesz też sterować konsolą PS4 przy użyciu panelu sterowania.
Po przesunięciu wskaźnika myszy komputera z systemem Windows na ekranie w trakcie korzystania z usługi Remote Play, na panelu sterowania zostaną wyświetlone poniższe elementy:

 • Przycisk SHARE
  Pełni takie same funkcje, co przycisk SHARE na kontrolerze.
 • Przycisk PS
  Wyświetla ekran główny konsoli PS4.
 • Przycisk OPTIONS
  Pełni takie same funkcje, co przycisk OPTIONS na kontrolerze.
 • Stan mikrofonu
  Wybierz opcję [Mikrofon wł.] / [Mikrofon wył.], aby włączyć lub wyłączyć mikrofon.

  Ikona przedstawiająca stan mikrofonu przełącza się. Mikrofon wł.
  Mikrofon wył.
  Mikrofon nie jest podłączony
 • Poziom naładowania baterii
  Sprawdź poziom naładowania baterii kontrolera.
 • Rozmiar ekranu
  Zmień rozmiar ekranu podczas korzystania z usługi Remote Play.

  Ikona zmiany rozmiaru ekranu przełącza się. Przejście do trybu pełnoekranowego
  Zamykanie trybu pełnoekranowego

Zamykanie usługi Remote Play

1.
Kliknij pole Przycisk zamykania znajdujące się w prawym górnym rogu ekranu, na którym korzystasz z usługi Remote Play.
Wyświetli się komunikat „Nastąpi rozłączenie sesji Remote Play”.
Aby zamknąć usługę Remote Play, gdy konsola PS4 pracuje w trybie spoczynku, zaznacz pole wyboru [Przełącz podłączoną konsolę do trybu spoczynku].
2.
Wybierz opcję [OK].
Usługa Remote Play zostanie zamknięta, a ekran powróci do stanu oryginalnego sprzed połączenia komputera z systemem Windows z konsolą PS4.

Aby odinstalować aplikację [PS Remote Play], przejdź do ustawień komputera z systemem Windows i wybierz pozycje [Aplikacje] > [Aplikacje i funkcje], a następnie odinstaluj aplikację [PS Remote Play].