Ovládání konzole PS5 pomocí PC se systémem Windows

Nainstalujte do svého PC se systémem Windows aplikaci [PS Remote Play] a poté se připojte ke konzoli PS5.

Příprava

K používání aplikace Remote Play budete potřebovat následující:

 • PC se systémem Windows

  OS Windows 10
  Windows 11
  Procesor Procesory Intel® Core™ 7. generace nebo novější
  Prostor úložiště 100 MB nebo více
  RAM 2 GB nebo více
  Rozlišení obrazovky 1024 × 768 nebo vyšší
  Zvuková karta Vyžaduje se
  Port USB Vyžaduje se
 • Konzole PS5
  Konzoli PS5 vždy aktualizujte na nejnovější verzi systémového softwaru.
 • Účet pro síť PlayStation™Network
  Přihlaste se ke stejnému účtu, který používáte na konzoli PS5. Pokud účet nemáte, musíte si jej nejprve vytvořit.
 • Vysokorychlostní připojení k internetu
  Standardně doporučujeme vysokorychlostní připojení s rychlostí nahrávání a stahování nejméně 5 Mb/s. K dosažení maximálního výkonu doporučujeme vysokorychlostní připojení s rychlostí nahrávání a stahování nejméně 15 Mb/s.
 • Bezdrátový ovladač DualSense™
 • Kabel USB
  Propojte PC se systémem Windows a ovladač kabelem USB.
 • Můžete také použít bezdrátový ovladač DUALSHOCK®4. Propojte ovladač a PC se systémem Windows kabelem USB.
 • Jestliže chcete používat hlasový chat, budete potřebovat mikrofon, například vestavěný mikrofon vašeho PC se systémem Windows.

Instalace aplikace

Tento postup je nutné provést pouze při prvním použití aplikace. K připojení ke konzoli PS5 a konzoli PS4 můžete použít stejnou aplikaci.

1.

Stáhněte si aplikaci [PS Remote Play] a uložte si ji na plochu nebo do jiného umístění.
Přečtěte si licenční smlouvu s koncovým uživatelem aplikace společnosti SIE a zásady ochrany soukromí. Když políčko zaškrtnete, aktivuje se tlačítko pro stahování.

Stáhnout
2.
Spusťte instalační soubor a aplikaci nainstalujte podle pokynů na obrazovce.
Během instalace se může zobrazit výzva, abyste stáhli další software nezbytný k použití aplikace [PS Remote Play]. Chcete-li tento software stáhnout, postupujte podle pokynů na obrazovce.

Nastavení konzole PS5

Nastavte konzoli PS5 následujícím způsobem. Toto je nutné provést pouze při prvním použití aplikace Remote Play:

 • Na domovské obrazovce vyberte položku [Nastavení] > [Systém] > [Remote Play] a zapněte položku [Povolit aplikaci Remote Play].
 • Jestliže chcete spustit aplikaci Remote Play, když je vaše konzole PS5 v režimu odpočinku, vyberte položku [Nastavení] > [Systém] > [Úspora energie] > [Funkce dostupné v režimu odpočinku]. Poté zapněte položky [Zůstaňte připojeni k internetu] a [Povolit zapnutí systému PS5 ze sítě].

Spuštění aplikace Remote Play

Následující postup provedete při každém připojení ke konzoli PS5 z PC se systémem Windows.

1.
Zapněte konzoli PS5 nebo ji přepněte do režimu odpočinku.
2.
Propojte ovladač a PC se systémem Windows kabelem USB.
3.
Spusťte v PC se systémem Windows aplikaci [PS Remote Play] a poté vyberte položku [Přihlaste se do služby PSN].
4.
Přihlaste se pomocí stejného účtu, který používáte na konzoli PS5.
Když vyberete možnost [Nastavení], můžete nakonfigurovat nastavení kvality obrazu pro aplikaci Remote Play, například rozlišení a snímkovou frekvenci.
5.
Vyberte položku [PS5].
Aplikace vyhledá konzoli PS5, ke které jste se přihlásili pomocí svého účtu, a poté se k této konzoli automaticky připojí. Po připojení se na vašem PC se systémem Windows otevře obrazovka konzole PS5 a můžete začít používat aplikaci Remote Play. Pokud je nalezeno více konzolí PS5, vyberte konzoli, kterou chcete použít.
Počínaje druhým připojením budete moci vybrat konzoli, ke které jste se připojili dříve.
 • Jestliže od vašeho posledního přihlášení ke konzoli PS5 uplynulo více než 60 dnů, vaše PC se systémem Windows nebude moci konzoli vyhledat ani se k ní připojit. Než se pokusíte dálkově připojit z místa mimo domov, zkontrolujte, zda se vaše zařízení správně připojuje, když jste poblíž konzole PS5.
 • Jestliže aplikace nemůže najít zařízení, které chcete připojit, nebo pokud se nemůžete připojit nebo máte nestabilní připojení, projděte si část „Když aplikace Remote Play není k dispozici“.

Používání aplikace Remote Play s kvalitou obrazu HDR

Jestliže jsou vaše PC se systémem Windows a konzole PS5 připojeny k monitoru nebo televizoru, které podporují HDR, můžete aplikaci Remote Play použít s kvalitou obrazu HDR.

1.
Na domovské obrazovce konzole PS5 přejděte do [Nastavení] > [Obrazovka a video] > [Výstup videa] a nastavte položku [HDR] na možnost [Vždy zapnuto] nebo [Zapnuto u podporovaných].
2.
Nainstalujte do PC se systémem Windows rozšíření videa HEVC distribuované společností Microsoft.
3.
Zapněte na monitoru nastavení HDR.
4.
V nastavení PC se systémem Windows vyberte položku [Systém] > [Zobrazení] > [Nastavení barev HD systému Windows] a zapněte možnost [Hrajte hry a aplikace v rozlišení HDR...].
5.
Spusťte v PC se systémem Windows aplikaci [PS Remote Play] a poté se přihlaste.
6.
[Nastavení] přejděte do položky [Kvalita obrazu pro aplikaci Remote Play] a zaškrtněte políčko u položky [Povolit HDR].

Ovládání aplikace Remote Play

Kromě použití ovladače můžete konzoli PS5 ovládat také pomocí ovládacího panelu.
Pokud během používání aplikace Remote Play přesunete kurzor myši PC se systémem Windows na obrazovku, kterou používáte pro aplikaci Remote Play, zobrazí se ovládací panel:

 • Tlačítko vytvořit
  Funguje stejně jako tlačítko (vytvořit) na ovladači.
 • Tlačítko PS
  Zobrazí řídicí středisko konzole PS5.
 • Tlačítko možnosti
  Funguje stejně jako tlačítko (možnosti) na ovladači.
 • Stav mikrofonu
  Výběrem položky [Mikrofon zapnutý] / [Mikrofon vypnutý] zapnete nebo vypnete mikrofon.

  Ikona zobrazující stav mikrofonu se změní. Mikrofon zapnutý
  Mikrofon vypnutý
  Mikrofon není připojen
 • Úroveň nabití baterie
  Zkontrolujte úroveň nabití baterie v ovladači.
 • Velikost obrazovky
  Změňte velikost obrazovky ve spuštěné aplikaci Remote Play.

  Ikona zobrazující stav mikrofonu se změní. Zobrazit na celé obrazovce
  Opustit celou obrazovku

Ukončení aplikace Remote Play

1.
Klikněte na tlačítko Tlačítko Zavřít v pravém horním rohu obrazovky, kterou používáte pro aplikaci Remote Play.
Zobrazí se zpráva „Tato relace aplikace Remote Play bude odpojena“.
Chcete-li ukončit aplikaci Remote Play, když je konzole PS5 v režimu odpočinku, zaškrtněte políčko [Uveďte připojenou konzoli do režimu odpočinku].
2.
Vyberte možnost [OK].
Aplikace Remote Play se ukončí a obrazovka se vrátí do původního stavu před připojením PC se systémem Windows ke konzoli PS5.

Chcete-li aplikaci [PS Remote Play] odinstalovat, přejděte do nastavení PC se systémem Windows a vyberte možnost [Aplikace] > [Aplikace a funkce] a poté aplikaci [PS Remote Play] odstraňte.