Ovládání konzole PS5 z mobilního zařízení

Nainstalujte aplikaci [PS Remote Play] do mobilního zařízení, jako je chytrý telefon nebo tablet se systémem Android™, digitální mobilní zařízení iPhone nebo digitální mobilní zařízení iPad, a poté se připojte ke konzoli PS5.

Příprava

K používání aplikace Remote Play budete potřebovat následující:

 • Chytrý telefon nebo tablet se systémem Android™, iPhone nebo iPad
  Podrobnosti o systémových požadavcích najdete v obchodě Google Play™ nebo App Store.
 • Konzole PS5
  Konzoli PS5 vždy aktualizujte na nejnovější verzi systémového softwaru.
 • Účet pro síť PlayStation™Network
  Přihlaste se ke stejnému účtu, který používáte na konzoli PS5. Pokud účet nemáte, musíte si jej nejprve vytvořit.
 • Vysokorychlostní připojení k internetu
  Standardně doporučujeme vysokorychlostní připojení s rychlostí nahrávání a stahování nejméně 5 Mb/s. K dosažení maximálního výkonu doporučujeme vysokorychlostní připojení s rychlostí nahrávání a stahování nejméně 15 Mb/s.
  Abyste mohli používat aplikaci Remote Play s využitím mobilních dat, budete muset změnit nastavení svého mobilního zařízení. Podrobnosti najdete v části „Příprava mobilního zařízení“.
 • Aplikace Remote Play používá mnohem více dat než většina služeb pro streamování videa. Pokud používáte aplikaci Remote Play s využitím mobilních dat, dávejte pozor, abyste nepřekročili datový limit nebo abyste neměli příliš vysoký účet za mobilní telefon.
 • Bezdrátový ovladač DualSense™ nebo bezdrátový ovladač DUALSHOCK®4 můžete připojit k mobilnímu zařízení. Podrobnější informace o kompatibilních zařízeních a postupu připojení bezdrátového ovladače najdete v části „Použití bezdrátového ovladače“.
 • Jestliže chcete používat hlasový chat, budete potřebovat mikrofon, například vestavěný mikrofon mobilního zařízení.

Instalace aplikace

Stáhněte aplikaci [PS Remote Play] z obchodu Google Play™ nebo App Store a nainstalujte ji do mobilního zařízení. K připojení ke konzoli PS5 a konzoli PS4 můžete použít stejnou aplikaci. Pro přístup k obchodu Google Play™ nebo App Store můžete také použít následující 2D kódy. Tento postup je nutné provést pouze při prvním použití aplikace.

Nastavení konzole PS5

Nastavte konzoli PS5 následujícím způsobem. Toto je nutné provést pouze při prvním použití aplikace Remote Play:

 • Na domovské obrazovce vyberte položku [Nastavení] > [Systém] > [Remote Play] a zapněte položku [Povolit aplikaci Remote Play].
 • Jestliže chcete spustit aplikaci Remote Play, když je vaše konzole PS5 v režimu odpočinku, vyberte položku [Nastavení] > [Systém] > [Úspora energie] > [Funkce dostupné v režimu odpočinku]. Poté zapněte položky [Zůstaňte připojeni k internetu] a [Povolit zapnutí systému PS5 ze sítě].

Příprava mobilního zařízení

Abyste mohli používat aplikaci Remote Play s využitím mobilních dat, budete muset změnit nastavení svého mobilního zařízení. V závislosti na operátorovi a podmínkách sítě se může stát, že nebudete moci používat aplikaci Remote Play s využitím mobilních dat.
Pokud je vaše zařízení připojeno k síti Wi-Fi®, budete po spuštění aplikace Remote Play nadále používat Wi-Fi.

1.
Spusťte v mobilním zařízení aplikaci [PS Remote Play] a poté vyberte položku [Přihlaste se do služby PSN].
2.
Přihlaste se pomocí stejného účtu, který používáte na konzoli PS5.
3.
V pravém horním rohu obrazovky vyberte možnost [Nastavení] a potom vyberte možnost [Mobilní data] > [Využití mobilních dat].
4.
Vyberte možnost [OK].
 • Doporučujeme vám zapnout možnost [Upozorňovat na využití mobilních dat]. Budete upozorněni na každé spuštění aplikace Remote Play s využitím mobilních dat.
 • Můžete si vybrat kvalitu obrazu aplikace Remote Play při používání mobilních dat. Toto nastavení můžete upravit výběrem možnosti [Kvalita videa pro streamování]. Přenos dat se může lišit v závislosti na zvolené kvalitě videa.

Spuštění aplikace Remote Play

Následující postup provedete při každém připojení ke konzoli PS5 z mobilního zařízení.

1.
Zapněte konzoli PS5 nebo ji přepněte do režimu odpočinku.
2.
Spusťte v mobilním zařízení aplikaci [PS Remote Play] a poté vyberte položku [Přihlaste se do služby PSN].
3.
Přihlaste se pomocí stejného účtu, který používáte na konzoli PS5.
4.
Vyberte položku [PS5].
Aplikace vyhledá konzoli PS5, ke které jste se přihlásili pomocí svého účtu, a poté se k této konzoli automaticky připojí. Po připojení se na vašem mobilním zařízení otevře obrazovka konzole PS5 a můžete začít používat aplikaci Remote Play. Pokud je nalezeno více konzolí PS5, vyberte konzoli, kterou chcete použít.
Počínaje druhým připojením budete moci vybrat konzoli, ke které jste se připojili dříve.
 • Jestliže od vašeho posledního přihlášení ke konzoli PS5 uplynulo více než 60 dnů, vaše mobilní zařízení nebude moci konzoli vyhledat ani se k ní připojit. Než se pokusíte dálkově připojit z místa mimo domov, zkontrolujte, zda se vaše zařízení správně připojuje, když jste poblíž konzole PS5.
 • Jestliže aplikace nemůže najít zařízení, které chcete připojit, nebo pokud se nemůžete připojit nebo máte nestabilní připojení, projděte si část „Když aplikace Remote Play není k dispozici“.

Ovládání aplikace Remote Play

Pokud klepnete na obrazovku mobilního zařízení, když je aplikace Remote Play spuštěná, zobrazí se tlačítka ovladače.

Pokud používáte chytrý telefon nebo tablet s operačním systémem Android™, vzhled tlačítek a ikon se může lišit.

Jestliže vyberete položku [možnosti], zobrazí se ovládací panel.

Na ovládacím panelu můžete provádět následující akce:

 • Nastavení
  Změňte nastavení, jako je orientace obrazovky nebo způsob zobrazení tlačítek ovladače. Na ovládacím panelu také ukončíte aplikaci Remote Play.
 • Tlačítko vytvořit
  Funguje stejně jako tlačítko (vytvořit) na ovladači.
 • Tlačítko PS
  Zobrazí řídicí středisko konzole PS5.
 • Stav mikrofonu
  Výběrem položky [Mikrofon zapnutý] / [Mikrofon vypnutý] zapnete nebo vypnete mikrofon.

 • Tlačítko možnosti
  Funguje stejně jako tlačítko (možnosti) na ovladači.
 • Zavřít
  Zavře ovládací panel.

Používání jiných aplikací během používání aplikace Remote Play

V závislosti na mobilním zařízení se mohou nastavení a funkce lišit.

Aplikace Remote Play bude nadále využívat stejné množství dat i během používání jiných aplikací. Pokud používáte aplikaci Remote Play s využitím mobilních dat, dávejte pozor, abyste nepřekročili datový limit nebo abyste neměli příliš vysoký účet za mobilní telefon.

Používání jiných aplikací v chytrých telefonech nebo tabletech se systémem Android™

Během používání jiných aplikací můžete aplikaci Remote Play zobrazit jako sekundární okno.

1.
Zatímco používáte aplikaci Remote Play, klepněte na obrazovku mobilního zařízení.
2.
V pravém dolním rohu obrazovky vyberte položku [možnosti] a potom vyberte možnost [Obraz v obraze].

Chcete-li funkci obraz v obraze přestat používat, vyberte v levém horním rohu sekundárního okna možnost [Nastavení] a funkci zakažte na hlavní obrazovce. Pokud ji zakážete, položka [Obraz v obraze] se na ovládacím panelu již nebude zobrazovat. Chcete-li funkci opět používat, povolte ji v nastaveních chytrého telefonu nebo tabletu se systémem Android™.

Používání jiných aplikací v zařízeních iPhone nebo iPad

Když je na pozadí spuštěna aplikace Remote Play, můžete dočasně používat jiné aplikace.
Pokud nakonfigurujete následující nastavení, budete moci spouštět jiné aplikace vždy, když budete používat aplikaci Remote Play, přičemž aplikace Remote Play zůstane spuštěná na pozadí.

1.
V mobilním zařízení spusťte aplikaci [PS Remote Play].
Pokud budete vyzváni, přihlaste se pomocí stejného účtu, který používáte na konzoli PS5.
2.
V pravém horním rohu obrazovky vyberte možnost [Nastavení] a potom vyberte možnost [Streamování na pozadí].
3.
Vyberte možnost [OK].
 • Pokud toto nastavení nakonfigurujete, již je nebudete muset konfigurovat při každém použití aplikace Remote Play.
 • Aplikace Remote Play může běžet na pozadí až 5 minut. Po uplynutí 5 minut se automaticky ukončí.
 • Zvuk aplikace Remote Play uslyšíte i během používání jiných aplikací.

Ukončení aplikace Remote Play

1.
Klepněte na obrazovku, když je aplikace Remote Play spuštěná.
Zobrazí se tlačítka ovladače.
2.
V pravém dolním rohu obrazovky vyberte položku [možnosti].
Zobrazí se ovládací panel aplikace Remote Play.
3.
Vyberte položku [Nastavení] a poté [Odpojit].
Zobrazí se zpráva „Tato relace aplikace Remote Play bude odpojena“.
Chcete-li ukončit aplikaci Remote Play, když je konzole PS5 v režimu odpočinku, zaškrtněte políčko [Uveďte připojenou konzoli do režimu odpočinku].
4.
Vyberte možnost [OK].
Aplikace Remote Play se ukončí a obrazovka se vrátí do původního stavu před připojením vašeho mobilního zařízení ke konzoli PS5.