Ovládání konzole PS4 pomocí počítače Mac

Nainstalujte do svého počítače Mac aplikaci [PS Remote Play] a poté se připojte ke konzoli PS4.

Příprava

K používání aplikace Remote Play budete potřebovat následující:

 • Mac

  OS macOS High Sierra
  macOS Mojave
  macOS Catalina
  macOS Big Sur
  macOS Monterey
  Prostor úložiště 40 MB nebo více
  RAM 2 GB nebo více
 • Konzole PS4
  Konzoli PS4 vždy aktualizujte na nejnovější verzi systémového softwaru.
 • Účet pro síť PlayStation™Network
  Přihlaste se ke stejnému účtu, který používáte na konzoli PS4. Pokud účet nemáte, musíte si jej nejprve vytvořit.
 • Vysokorychlostní připojení k internetu
  Standardně doporučujeme vysokorychlostní připojení s rychlostí nahrávání a stahování nejméně 5 Mb/s. K dosažení maximálního výkonu doporučujeme vysokorychlostní připojení s rychlostí nahrávání a stahování nejméně 15 Mb/s.
 • Bezdrátový ovladač DUALSHOCK®4
 • Můžete také použít bezdrátový ovladač DualSense™. Ovladač můžete propojit s počítačem Mac se systémem macOS Big Sur (11.3) nebo novějším pomocí Bluetooth®. Pokud se nemůžete připojit pomocí Bluetooth®, použijte kabel USB.
 • Podrobnosti o párování prostřednictvím Bluetooth® najdete v části „Použití bezdrátového ovladače“.
 • Jestliže chcete používat hlasový chat, budete potřebovat mikrofon, například vestavěný mikrofon počítače Mac.

Instalace aplikace

Tento postup je nutné provést pouze při prvním použití aplikace. K připojení ke konzoli PS4 a konzoli PS5 můžete použít stejnou aplikaci.

1.

Stáhněte si aplikaci [PS Remote Play] a uložte si ji na plochu nebo do jiného umístění.
Přečtěte si licenční smlouvu s koncovým uživatelem aplikace společnosti SIE a zásady ochrany soukromí. Když políčko zaškrtnete, aktivuje se tlačítko pro stahování.

Stáhnout
2.
Spusťte instalační soubor a aplikaci nainstalujte podle pokynů na obrazovce.

Nastavení konzole PS4

Nastavte konzoli PS4 následujícím způsobem. Toto je nutné provést pouze při prvním použití aplikace Remote Play:

 • Z obrazovky funkcí přejděte do [Nastavení] > [Nastavení připojení aplikace Remote Play] a zapněte položku [Povolit aplikaci Remote Play].
 • Z obrazovky funkcí přejděte do [Nastavení] > [Správa účtu] > [Aktivovat jako váš primární systém PS4] a vyberte možnost [Aktivovat]. Toto nastavení lze u každého účtu povolit pouze na jedné konzoli PS4. Podrobnější informace o tom, jak aktivovat konzoli PS4 jako primární konzoli, najdete v Uživatelské příručce konzole PS4.
 • Jestliže chcete spustit aplikaci Remote Play, když je vaše konzole PS4 v režimu odpočinku, vyberte položku [Nastavení] > [Nastavení úspory energie] > [Nastavit funkce dostupné v režimu odpočinku]. Poté zaškrtněte políčka u položek [Zůstaňte připojeni k internetu] a [Povolit zapnutí systému PS4 ze sítě].

Spuštění aplikace Remote Play

Následující postup provedete při každém připojení ke konzoli PS4 z počítače Mac.

1.
Zapněte konzoli PS4 nebo ji přepněte do režimu odpočinku.
2.
Připojte počítač Mac a ovladač prostřednictvím Bluetooth®.
Podrobnosti o párování prostřednictvím Bluetooth® najdete v části „Použití bezdrátového ovladače“.
Můžete také použít kabel USB.
3.
Spusťte v počítači Mac aplikaci [PS Remote Play] a poté vyberte položku [Přihlaste se do služby PSN].
4.
Přihlaste se pomocí stejného účtu, který používáte na konzoli PS4.
Když vyberete možnost [Nastavení], můžete nakonfigurovat nastavení kvality obrazu pro aplikaci Remote Play, například rozlišení a snímkovou frekvenci.
5.
Vyberte položku [PS4].
Aplikace vyhledá konzoli PS4, kterou jste nastavili v části Nastavení konzole PS4, a poté se připojí. Po připojení se na vašem počítači Mac otevře obrazovka konzole PS4 a můžete začít používat aplikaci Remote Play.
Počínaje druhým připojením budete moci vybrat konzoli, ke které jste se připojili dříve.
 • Než se pokusíte dálkově připojit z místa mimo domov, zkontrolujte, zda se vaše zařízení správně připojuje, když jste poblíž konzole PS4.
 • Jestliže aplikace nemůže najít zařízení, které chcete připojit, nebo pokud se nemůžete připojit nebo máte nestabilní připojení, projděte si část „Když aplikace Remote Play není k dispozici“.

Ovládání aplikace Remote Play

Kromě použití ovladače můžete konzoli PS4 ovládat také pomocí ovládacího panelu.
Pokud během používání aplikace Remote Play přesunete kurzor myši počítače Mac na obrazovku, kterou používáte pro aplikaci Remote Play, zobrazí se ovládací panel:

 • Tlačítko SHARE
  Funguje stejně jako tlačítko SHARE na ovladači.
 • Tlačítko PS
  Zobrazí domovskou obrazovku konzole PS4.
 • Tlačítko OPTIONS
  Funguje stejně jako tlačítko OPTIONS na ovladači.
 • Stav mikrofonu
  Výběrem položky [Mikrofon zapnutý] / [Mikrofon vypnutý] zapnete nebo vypnete mikrofon.

  Ikona zobrazující stav mikrofonu se změní. Mikrofon zapnutý
  Mikrofon vypnutý
  Mikrofon není připojen
 • Úroveň nabití baterie
  Zkontrolujte úroveň nabití baterie v ovladači.

Ukončení aplikace Remote Play

1.
Klikněte na tlačítko Tlačítko Zavřít v levém horním rohu obrazovky, kterou používáte pro aplikaci Remote Play.
Zobrazí se zpráva „Tato relace aplikace Remote Play bude odpojena“.
Chcete-li ukončit aplikaci Remote Play, když je konzole PS4 v režimu odpočinku, zaškrtněte políčko [Uveďte připojenou konzoli do režimu odpočinku].
2.
Vyberte možnost [OK].
Aplikace Remote Play se ukončí a obrazovka se vrátí do původního stavu před připojením počítače Mac ke konzoli PS4.

Chcete-li aplikaci [PS Remote Play] odinstalovat, přetáhněte aplikaci [PS Remote Play] ze složky Aplikace do koše. Poté přejděte do Finderu a vyberte možnost [Vysypat koš].